In English

Nyhetsarkiv

Bränning i Sollefteå kommun Jun 30 12:54 av Kommunikationsansvarig
Länsstyrelsen i Västernorrlands län planerar att utföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Mo-Långsjön lördag den 1 juli. Naturreservatet ligger strax öster…
Taiga bidrog med kunskap vid släckning av vildbrand Jun 28 8:18 av Kommunikationsansvarig
Det har nu gått en månad sedan den stora skogsbranden utanför Bredaryd i Jönköpings län, när över 300 hektar mosse…   Projektet lånade också ut utrustning, bland annat nästan tre kilometer brandslang för skogsbrandbekämpning. Personal från Life Taiga jobbade dessutom…   – Kunskapsutbytet mellan Life Taiga och räddningstjänsterna har fungerat mycket bra. Att projektet kan delta i samverkan om materiel…
Besök ett Life Taiga-område – Lappland Jun 27 12:00 av Kommunikationsansvarig
Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av…   I naturreservatet Lappland i Västmanland har det genomförts naturvårdsbränningar på flera ställen under de senaste åren. Detta gör att…   Söder om riksvägen finns tre områden där Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört naturvårdbränningar. Den första redan 2014 och utanför… – Tanken är att stigen genom naturreservatet ska kunna dras om så att den hela tiden går igenom ett område…
Taigabränningar i Västerbotten Jun 22 12:32 av Kommunikationsansvarig
För att kunna genomföra en säker naturvårdbränning krävs att väder, vind och upptorkning i mark har de rätta förutsättningarna. Detta…   Torsdag 15 juni, genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning med egen personal i Liksgelisens naturreservat i Sorsele kommun. Dagen efter genomfördes…
Besök ett Life Taiga-område – Kittelfältet vid Alstertjärnarna Jun 20 9:52 av Kommunikationsansvarig
Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av…   I de värmländska skogarna på Brattforsheden mellan Karlstad och Filipstad ligger naturreservatet Kittelfältet vid Alstertjärnarna. Området är fullt av…   Sommaren 2015 genomförde Länsstyrelsen i Värmlands län en nio hektar stor naturvårdsbränning i reservatet inom projektet Life Taiga. Följer…   Inom naturvårdsområdet Brattforsheden går det att besöka flera brandfält. På stora delar av Brattforsheden är skogsbruk tillåtet och skogsförvaltaren,…
Branden ger nytt liv till skogen Jun 16 13:37 av Kommunikationsansvarig
”Frön som legat gömda i marken i hundratals år börjar gro. Skalbaggar som flyger mil för att lägga sina ägg…
Naturvårdsbränning i Jokkmokks kommun Jun 12 15:33 av Kommunikationsansvarig
Länsstyrelsen i Norrbottens län genomförde lördagen den 10 juni en naturvårdsbränning i Tolikhedens naturreservat. Vädret var stadigt under dagen och…
Vithornad barkskinnbagge unikt fynd i Hälsingland Jun 08 12:32 av Kommunikationsansvarig
Många insektsarter är beroende av bränd skog och de är specialister på att lukta sig till brandrök och till skog…   *Vad är rödlistan? Rödlistan redovisar de djur och insekter, växter och svampar som bedöms vara så sällsynta att de…
Att se värme Jun 01 15:00 av Kommunikationsansvarig
När lågorna slocknat efter bränningsdag är inte arbetet över. Då startar den mycket viktiga efterbevakningen. För trots att ytan inte brinner…
« Föregående sida Nästa sida »