In English

Tillgänglighet

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur lifetaiga.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lifetaiga.se som inte är tillgängligt för dig, kan du kontakta oss på följande sätt:

skicka e-post till ulrika.mogren@lansstyrelsen.se

ring 010-224 95 09

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela ulrika.mogren@lansstyrelsen.se så att vi får veta att problemen finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Problem vid navigering med tangentbord

Det går inte att navigera i och öppna länkpuffar på vissa sidor samt starta filmen på startsidan. Det går inte att hoppa förbi återkommande innehåll. Menyn går inte att markera och öppna i zoomat läge. Webbplatsen saknar tydlig struktur och hierarki i rubriker.

Problem vid synnedsättning

Alla länkar har inte tydliga beskrivningar. Det saknas namn för vissa aria-lables, exempelvis vid sökfunktionen. Färgkombinationer saknar kontraster på webbplatsen. Rubriker och puffar följer inte med och blir större vid förstoring/zoom.

Problem vid videomaterial

Videon på startsidan går inte att starta med tangentbord.

Problem vid sökfunktion

Sökfältet saknar tydlig knapp.

Problem vid kontaktformuläret

Kontaktformuläret saknar markeringar, tydliga kontraster och har otydlig feedback när ett meddelande har skickats. Inputfälten saknar ”lables” och autocomplete.

Generella problem

Innehåll döljs då information fält ut på vissa sidor. Länkar och broschyrer saknar korrekt information och namngivning. Ej fullständig meny med alla länkar till undersidor.

Hur vi testat webbplatsen

Oh My Interactive AB har gjort en oberoende granskning av lifetaiga.se. Senaste bedömningen gjordes den 04-09-202.0

Granskningsmetod utifrån Myndigheten för digital förvaltnings checklista

Webbplatsen publicerades den 01-10-2015.
Redogörelsen uppdaterades senast den 07-09-2020.