In English

Frågor och svar

Varför behöver vi bränna i skogen?

Läs mer

Vilka arter gynnas av skogsbrand?

Läs mer

Vad skulle hända med skogen om den aldrig fick brinna?

Läs mer

Vad är biologisk mångfald och varför behövs den?

Läs mer

Vildbrand eller naturvårdsbrand. Vad är skillnaden?

Läs mer

Jag bor i närheten, kommer jag att påverkas?

Läs mer

Brinner hela skogen ned?

Läs mer

Hur förhindrar ni att elden sprids?

Läs mer

Vad händer med djuren när skogen brinner?

Läs mer

Fick du inte svar på din fråga, skicka gärna ett mejl till oss.