In English

Bränning i Örebro län

maj 15 9:58 av kommunikationsansvarig

I slutet av april genomförde Länsstyrelsen i Örebro län en naturvårdsbränning på Römyren i naturreservatet Nittälven. Något som fångades på bild av Länsstyrelsens Kjell Store.

Naturreservatet Nittälven på Länsstyrelsen i Örebro läns webbplats.

 

 

 • Två röda ovala mätinstrument. I bakgrunder fem personer.
 • Fem personer tittar på en lite eld som brinner på en skogsväg.
 • En vithårig man bakifrån, mannen spejar ut över eld som binner mellan träd.
 • Eld brinner vid en myrkant.
 • Eld kryper längs marken mellan tallstammar.
 • En man i röd skjorta och skägg går längs eldlinje som lyser upp honom i mörkret.
 • En mani röd skjorta och eldkanna i handen går längs en skogsväg. Granar brinner med hög intensitet på sidan av vägen.
 • Fyra personer står på en skogsväg och iaktar eld i skogsslänt. En person står i slänten nära elden.
 • En person i röd skjorta och ryggsäck syns genom rök. Personen håller en vattenslag och sprutar vatten.
 • En man i rödskjorta, hatt och skägg sitter i vitmossa. Bredvid mannen en liten bit ifrån står en eldkanna på en skogsväg.
 • Ledmarkeringar med orange toppar bland sotiga tallstammar och askgrå mark.
 • Marken ryker i en sluttning med sotiga tallstammar.
 • En stolpe med två orangea pilar står bland mark som är svart och smala sotiga trädstammar.
 • Ledstople med orange topp står ensam balnd sotiga tallstammar och grå mark.
 • Stolpe med orange topp och lite vit skylt med texten Taiga. I bakgrunden går en persone som bär på flera turkosa vattenkannor.
 • Två personer går eftervarandra genom skog som är askgrå och sotig.
» Till nyhetsarkivet