Warning: include(): Filename cannot be empty in /www/webvol13/fz/d5s9oqkyk6bu97p/lifetaiga.se/public_html/wp-content/themes/taiga/3-organisms/header/organism.php on line 5

Warning: include(): Failed opening '' for inclusion (include_path='.:/usr/local/share/pear') in /www/webvol13/fz/d5s9oqkyk6bu97p/lifetaiga.se/public_html/wp-content/themes/taiga/3-organisms/header/organism.php on line 5

Här hittar ni intressanta länkar till projektets finansiärer men också till andra pågående LIFE-projekt.

 

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Kommissionen Life+ Nature

 

TIPS PÅ ANDRA SVENSKA LIFE-PROJEKT

Grip on Life – förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

ELMIAS – bekämpning av bl.a. almsjuka

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län

Bush Life – ska stärka de biologiska värdena i miljöer knutna till buskmarker och äldre träd

Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård

Life Vänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern

Bridging the Gap – Restaurera 30 ekområden i södra Sverige

LIFE IP Rich Waters – Krafttag kring åtgärder för bättre vatten

ReBorN LIFE – Vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning

SemiAquatic Life – Återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland

 

TIPS PÅ ANDRA ICKE-SVENSKA LIFE-PROJEKT

Light & Fire Life – systerprojekt till Life Taiga med mål att genom bränning bl.a. rädda hotade arter i Finland

Life to Alvars – estniskt projekt som återskapar alvarmarker