In English

Här hittar ni länkar till projektets finansiärer och till andra pågående LIFE-projekt.

FINANSIÄRER

Naturvårdsverket

Kommissionen Life+ Nature

 

SVENSKA LIFE-PROJEKT

Grip on Life – förbättra miljön i och kring utsatta våtmarker och vattendrag.

ELMIAS – bekämpning av bland annat almsjuka.

Life Triple Lakes – förbättra vattnet och miljöerna i och kring 3 sjöar i Jämtlands län.

Life Coast Benefit – Återskapar ljusare kust och skärgård.

Life Vänern – Restaurerar viktiga livsmiljöer kring Vänern.

Bridgeing the gap – Restaurera 30 ekoområden i södra Sverige.

LIFE IP Rich Waters – Krafttag kring åtgärder för bättre vatten.

ReBorN LIFE – Vattendrag i Norrbotten och Västerbotten ska återställas efter tidigare påverkan av flottning.

SemiAquatic Life – Återställa och förbättra bevarandestatusen för grod- och kräldjur och vatteninsekter i södra Sverige, Danmark och norra Tyskland.

Life Connects – Förbättra ekosystemfunktioner och ekosystemservicen i sju sydsvenska vattendrag och Östersjön.

Life Coast Adapt – Återställa sanddyner för ett hälsosamt ekosystem.

 

BROSCHYRER

Ett antal broschyrer har tagits fram inom projektet Life Taiga. Broschyrerna finns att ladda ner och läsa, du hittar de under rubruken ”Läs mer”.