In English

"Planerad skogsbränning är ett sätt
att ta hand om naturen"

Ingen vill ha en okontrollerad skogsbrand

Taigas planerade bränder

Naturvårdsbränning väcker nytt liv
i skogen

I våra skogar bor ett stort antal växter, svampar och insekter som faktiskt är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum.

Rökdansflugan känner lukten av brandrök och lockas till platsen. Frön från brandnäva kan ligga slumrande i jorden och vänta på värmen från branden under mycket lång tid innan de plötsligt får liv och börjar gro.

För några år sedan fick Sveriges länsstyrelser ett nytt uppdrag om att börja elda i naturreservaten för att hjälpa arter som är hotade eller riskerar att hotas av utrotning.

Tack vare att vildbränder inte inträffar lika frekvent som förr i tiden är det på många håll stor brist på sådana miljöer som de brandgynnade arterna behöver. Planerad naturvårdsbränning ska efterlikna effekterna av en naturlig skogsbrand, men sker lugnt och kontollerat och följer utarbetade metoder.

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life+ Taiga. Omkring 120 eldar ska tändas och väcka nytt liv i skogen.

Läs mer
10 arter som gillar skogsbrand

10 arter som gillar skogsbrand

Ställ din fråga!

Hur klarar sig djuren när
skogen brinner?

Här finns vanliga frågor med svar
Säkerheten vid bränning

Säkerheten vid bränning

» Nyhetsarkiv

Senaste nytt

Projektträff i brandpräglade hälsingeskogar Nov 11 9:39 av Kommunikationsansvarig Norra Hälsingland är ett av Gävleborgs viktigare områden när det gäller brandpräglade skogar. Här samlades Life Taigas regionala projektledare för…   I norra Hälsingland finns flera stora tallskogsområden och här finns ytor med fina lövbrännor. Trakten är ett av länets…   2008 ägde två större vildbränder rum i norra Hälsingland, Skånbranden på ca 160 hektar och Hasselabranden på drygt 800…   Ambitionen är att delar av Hasselabrännan ska bli naturreservat. Lomtjärn Dag två på exkursionen inleddes med ett besök i…   Stensjön Stensjöns naturreservat är en av de största och finaste brandpräglade skogarna i Gävleborgs län. Här finns Sveriges 3:e…   För att behålla de naturvärden som skapas av återkommande bränder genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i den västra delen av naturreservatet sommaren…   Naturreservatet är inte ett Natura2000-område, alltså inte aktuellt inom projektet. Lappkullen Resan avslutades med ett besök i Lappkullen. Naturreservatet…   Området är inte ett Natura2000-område och ingår inte i Taiga-projektet.  
Projektträff i Hälsingland Okt 31 14:17 av Kommunikationsansvarig Under tre dagar samlades deltagare från Life Taiga för en projektträff i Hälsingland. Under dagarna besöktes flera områden där det…
Emil Persson reflekterar över bränningen i Singeltorps fly Okt 18 11:26 av Kommunikationsansvarig September månad bjöd på mycket torrt och varmt väder i stora delar av landet. På Länsstyrelsen i Kronobergs län kunde…   – Det fanns några frågetecken kring att bränna så här sent på säsongen då risken för att målen för…   Sent in på säsongen är humusen* torrare betydligt djupare ner i marken. Det innebär att mer av det övre…   – Det blev betydligt mindre med blottad mineraljord i de bränningar vi gjorde i maj, då humusen inte var…   Mineraljord är det jordlager som ligger underst i naturlig mark. Den består av eroderad mineral, alltså nedbruten sten. Det…
Senaste nytt

Så går det till när vi bränner

Före, under och efter

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Ta en tur i vårt bildgalleri

Så ser skogen ut efter bränning

Se alla bilder