In English

"Planerad skogsbränning är ett sätt
att ta hand om naturen"

Ingen vill ha en okontrollerad skogsbrand

Taigas planerade bränder

Naturvårdsbränning väcker nytt liv
i skogen

I våra skogar bor ett stort antal växter, svampar och insekter som faktiskt är beroende av att det brinner i skogen med jämna mellanrum.

Rökdansflugan känner lukten av brandrök och lockas till platsen. Frön från brandnäva kan ligga slumrande i jorden och vänta på värmen från branden under mycket lång tid innan de plötsligt får liv och börjar gro.

För några år sedan fick Sveriges länsstyrelser ett nytt uppdrag om att börja elda i naturreservaten för att hjälpa arter som är hotade eller riskerar att hotas av utrotning.

Tack vare att vildbränder inte inträffar lika frekvent som förr i tiden är det på många håll stor brist på sådana miljöer som de brandgynnade arterna behöver. Planerad naturvårdsbränning ska efterlikna effekterna av en naturlig skogsbrand, men sker lugnt och kontollerat och följer utarbetade metoder.

Under åren 2015-2019 samarbetar 14 av Sveriges länsstyrelser i EU-projektet Life+ Taiga. Omkring 120 eldar ska tändas och väcka nytt liv i skogen.

Läs mer
10 arter som gillar skogsbrand

10 arter som gillar skogsbrand

Ställ din fråga!

Hur klarar sig djuren när
skogen brinner?

Här finns vanliga frågor med svar
Säkerheten vid bränning

Säkerheten vid bränning

» Nyhetsarkiv

Senaste nytt

Reseberättelse från projekt-resa inom Life-Taiga, 8-11 juni 2016 Jul 06 14:54 av Kommunikationsansvarig Den 8-11 juni befann sig projektledningen för Life Taiga på en resa österut. Syftet med resan var att studera andra… Måndag 8 juni Ankomst till Lammi Biological Station för besök hos Life Light & Fire. Dagen inleds med kort presentation…
Life Taiga ger resultat Jul 05 12:47 av Kommunikationsansvarig Hittills har två av sju planerade naturvårdsbränningar genomförts inom projektet Life Taiga i Södermanlands län. Den 12 maj förra året…   Den tretåiga hackspetten, som är ovanlig i länet och starkt gynnad av bränning då den letar insektslarver under barken…   I naturreservatet Fräkenkärret, även det i Nyköpings kommun, genomfördes en naturvårdsbränning den 24 maj i år. Nu efter en…   – Det kommer att bli mycket intressant att fortsätta följa utvecklingen i de brända områdena, där det bland annat…
Lyckad bränning i Stora och Lilla Fly Jul 01 9:46 av Kommunikationsansvarig Efter flera veckors eldningsförbud kunde Länsstyrelsen i Jönköpings län, tillsammans med Sveaskog, genomföra en naturvårdsbränning på närmare 35 hektar i naturreservatet…   – Det ser ut som att vi kommer att få exceptionellt bra resultat biologiskt, med stora fläckar av bar…
Senaste nytt

Så går det till när vi bränner

Före, under och efter

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Vi som jobbar med naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Se vår film om naturvårdsbränning

Ta en tur i vårt bildgalleri

Så ser skogen ut efter bränning

Se alla bilder