In English

Två planerade naturvårdsbränningar under onsdagen

jun 03 9:59 av kommunikationsansvarig

Vecka 23 fortsätter att bjuda på goda förutsättningar för att genomföra naturvårdsbränningar. Det vackra vädret är en av alla förutsättningar som krävs för att kunna utföra arbetet på ett säkert sätt och för att uppnå bästa naturvårdsnytta. Därför planerar bland annat Länsstyrelsen i Gävleborgs län att genomföra en naturvårdsbränning under veckan.

Naturvårdbränningen i Gävleborgs län kommer att genomföras i Färnebofjärdens nationalpark. Nationalparken ligger i skärningspunkten mellan Uppsala, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Bränningsområdet ligger på Öbyhalvön och är cirka 300 hektar stort. Bränningsarbetet kommer att utföras av Länsstyrelsens personal. Men fler län planerar att bränna.  I Dalarnas län kommer en entreprenör på uppdrag av Länsstyrelsen att genomföra en naturvårdsbränning i naturreservatet Skissen. Arbetet planeras att utföras under onsdagen eller torsdagen. Naturreservatet Skissen ligger cirka 13 kilometer öster om Horndal i Avesta kommun.

En naturvårdsbränning är alltid noga planerad. Under själva bränningsarbetet finns erfaren personal på plats och bevakar området. Även flera dagar efter att lågorna har slocknat bevakas området av specialutbildad personal. Personalen har tillgång till vattenslangar och annan släckningsutrustning och skulle lågor blossa upp så släcker de elden.

Men arbetet startar långt innan elden tänds. Området som ska brännas är noga utvalt och ska bland annat ha spår av tidigare bränder. Flera veckor före bränningen följer personalen väderläget. Man har bland annat ständig koll på temperaturer, vindar, luftfuktighet och hur torrt det är i marken. Ofta genom en väderstation som är uppställd i området. Är inte förutsättningarna de rätta för att kunna genomföra arbetet på ett säkert sätt skjuts bränningen upp till ett annat tillfälle. Därför är de dagar det går att utföra en naturvårdsränning få och ibland infinner sig de inte alls.

Läs mer om bränningen i Färnebofjärden på Länsstyrelsen i Gävleborgs läns webbplats. 

» Till nyhetsarkivet