In English

Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränningar i områden som är skyddade på grund av sin värdefulla natur.
Foto: Anders Hildingsson

Efter branden blir det glesare mellan träden och mer ljus kommer in i skogen.
Foto: Anders Hildingsson

 

Foto: Länsstyrelsen Dalarna

 

Inte svamp

Stybbskål brukar visa sig i efter en tid i det brända området.
Foto: Johan Rova

 

Foto: Eva Wallander

 

Brandgräns mellan bränd och obränd skog.
Foto: Anders Hildingsson

 

Om naturliga brandgränser inte finns måste arbetslaget anlägga en tydlig brandgräns som är ca två meter bred. Där vattnas och vattenslang läggs längs med hela brandgränsen. Foto: Patrik Wandin

 

Tändningen utför oftast en person med hjälp av en så kallad tändkanna.
Foto: Johan Rova

 

Svedjenäva

Svedjenäva efter Hälleskogsbrännan i Västmanland.
Foto: Jan-Inge Tobiasson

 

Hur påverkas djurlivet?

Insekter samlas in efter en naturvårdsbränning i Jönköpings län.
Foto: Johan Rova

 

Om naturvårdsbränning

Bränningens effekter

Om Taiga