In English

12 länder deltog på Life Taigas slutseminarium

apr 29 11:30 av kommunikationsansvarig

I början av 2015 startade det som då var ett av de största svenska naturvårdande EU-projekten någonsin, Life Taiga. Syftet med projektet var att öka och bevara den biologiska mångfalden genom naturvårdsbränningar. Projektet avslutades formellt i april i år med ett seminarium med föreläsare och deltagare från 12 länder.

Tanken med seminariet var att dela de erfarenheter och lärdomar som gjorts inom projektet. Och intresset från omvärlden var stort. Inte mindre än 108 personer från Sverige, Norge, Danmark, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Frankrike, Portugal, USA och Ryssland deltog. Under seminariet blev det tydligt att vi i Sverige nått långt inom flera områden vad gäller naturvård och att vi är en uppskattad samarbetspartner hos våra grannländer.

-Nu hoppas vi verkligen på att vår nya ansökan inom ramen för Life-programmet om ett nytt och större projekt inom naturvårdsbränning ska bära frukt och att vi kan ta avstamp i detta seminarium framåt med än större ambitioner och utökat internationellt nätverk, säger Niclas Bergius som varit projektledare för Life Taiga.

» Till nyhetsarkivet