In English

10 arter som gillar skogsbrand

Det finns omkring 2 000 växter, svampar, insekter och andra djur som får lättare att överleva om det får brinna i naturen med jämna mellanrum, eller minst vart femtionde år.

Ungefär 100 arter är direkt beroende av branden. Andra gynnas indirekt av den, till exempel fåglar som lever av larver och insekter som finns i de brända trädstammarna.

På den här sidan har vi valt ut tio arter och beskriver hur de påverkas av skogsbranden.

I Artdatabanken finns mer information om hotade arters tillstånd och var de finns i Sverige.

Läs mer

Mosippa

Läs mer

Raggbock

Läs mer

Brandnäva

Läs mer

Spillkråka

Läs mer

Nipsippa

Läs mer

Goliatmusseron

Läs mer

Rökdansfluga

Läs mer

Tretåig hackspett

Läs mer

Brandskiktsdyna

Läs mer

Grov tallkapuschongbagge

Läs mer