In English

Skogsland besökte Taiga

okt 14 15:05 av kommunikationsansvarig

I veckan var Sven Olov Karlsson, reporter från tidningen Skogsland, på besök i naturreservatet Lappland i Västmanlands län. I naturreservatet har två naturvårdsbränningar genomförts de senaste åren. Skogsland har tidigare skrivit en rad artiklar om den stora skogsbranden som drabbade Västmanland 2014 och skogsbrukets hantering av den. Nu ville tidningen titta på effekten och vinningen med naturvårdsbränning.

 

Tre män vid en sotig trästam.
Sven Olov Karlsson, reporter från tidningen Skogsland, Jan-Inge Tobiasson, brännigsledare och fotograf Lasse Trons tittar på effekter efter naturvårdsbränning i Lappland. Foto: Niclas Bergius

 

I ett cirka 20 hektar stort område i Lappland genomfördes en bränning inom projektet Life Taiga i våras. Men här gjordes även en bränning redan våren 2014, innan projektet hade dragit igång. De två områden ligger bredvid varandra och ger en fin möjlighet att studera effekterna av naturvårdsbränning.

-Vi hittade ett ställe i den senaste brännan med sex lika grova träd varav fem var granar och döda. Tallen som stod i mitten var väldigt levande och det är precis det naturvårdande resultat vi eftersträvar, berättar Jan-Inge Tobiasson, som var bränningsledare vid de båda bränningarna i naturreservatet.

Fram tills för 150 år sedan var bränder en naturlig del av skogen och många arter, som till exempel svedjenäva och rökdansfluga, behöver en brand för att överleva. Här kan du läsa mer om brandgynnade arter. När skogen på 1800-talet fick ett större ekonomiskt värde för människan gjordes allt för att släcka bränderna. I takt med det minskade skogarnas mångfald och de brandberoende arternas chanser att överleva.

-Som reporter och skogsägare tycker jag Taiga-projektet är jättebra, både för att öka artmångfalden och andelen vandringsvänlig skog, och för att öka det allmänna medvetandet om brandens förmågor och risker, säger Sven Olov Karlsson.

Förutom den nytta som branden gör för skogen så berättade Jan-Inge Tobiasson om hur bränningar går till och att säkerheten alltid sätts först. Här kan du läsa mer om säkerhet vid naturvårdsbränning.

-Mina intryck från Skinnskatteberg är att bränningarna sker noga kontrollerat – och att skogens utseende återställs mycket snabbt, säger Sven Olov Karlsson.

 

Kartbild.
Karta över de två områdena i naturreservatet Lappland där det genomförts naturvårdsbränningar.

 

Skogslands artikel kommer att publiceras vecka 42.

» Till nyhetsarkivet