In English

Vad hände i Taiga-projektet i Dalarnas län under 2015?

apr 13 9:51 av kommunikationsansvarig

-Life Taiga är ett fantastiskt tillfälle att ta naturvårdsbränning till nästa nivå och samtidigt visa allmänheten vilken fantastisk nytta naturvårdsbränningar gör, säger Fredrik Lundin som är regional projektledare i Dalarnas län.

Naturvårdsprojektet Life Taiga går nu in på sitt andra år. I projektet, som löper över fem år (ett förlängnings år tillkom, så projekttiden är sex år), ska de 14 deltagande länen tillsammans genomföra runt 120 naturvårdsbränningar.

Just nu pågår arbetet med att planera sommarens kommande bränningar. Men det finns även tid att reflektera över och dra lärdom av bränningssäsongen 2015. För det var en regnig sommar som ställde till det i flera län. Trots det så lyckades Länsstyrelsen i Dalarna att genomföra två naturvårdsbränningar, i Skattlösbergs stormosse i Ludvika kommun och i Haftahedarna i Malung-Sälens kommun. En tredje bränning var planerad men fick avbrytas eftersom marken inte var tillräckligt upptorkad.

-De naturvårdsbränningar vi genomförde var lyckade. Inte minst eftersom redan under efterbevakningen av våra bränningar såg både rökdansfluga och brandsvampfluga, två arter som attraheras av brandrök. Observationen av rökdansfluga var den första någonsin i södra Dalarna! Det är verkligen roligt att arbeta med naturvårdsbränning när man direkt ser nyttan med åtgärden på det här viset, säger Fredrik Lundin.

Ganska snart efter bränningen i Haftahedarna observerades även hack av den tretåiga hackspetten. Den är numera inte så vanlig i våra skogar. Här kan du läsa mer om varför den är ovanlig.

Nu blickar man framåt i Dalarna och ser fram mot kommande naturvårdsbränningar i projektet Life Taiga.

-Vädret var en stor utmaning under 2015. En projekttid på fem år kan låta mycket, men redan nu har 20 % av somrarna redan passerat. Nu hoppas jag på en varm och torr försommar så att vi kan bränna något eller några av våra större områden av så kallade lövbrännor. Det är områden som uppkommit efter skogsbränder och som har ett stort inslag av lövträd, säger Fredrik Lundin.

 

  • Skog som är delvis död sedd från ett flygplan.
  • Gulkädd kvinna bevakar eldlinje.
» Till nyhetsarkivet