In English

Många faktorer påverkar om naturvårdsbranden ska bli av

sep 04 9:58 av kommunikationsansvarig

I somras tog Länsstyrelsen i Västmanland ett beslut om att ställa in en planerad bränning i naturreservatet Lappland. Naturreservatet ligger  i Skinnskattebergs kommun. Ett av skälen var att det var för blött i marken. Men också för att vinden blåste i fel riktning. Beslutet togs för att de invånare som drabbades av skogsbranden 2014 skulle slippa den brandrök som uppstår vid en naturvårdsbränning. Under våren tog projektledningen ett principbeslut om att inte utföra något bränningsarbete om vinden blåste in över brandområdet. Beslutet betyder att de planerade naturvårdsbränningarna i Västmanland skjuts upp till våren/sommaren 2016.

Andra län

Ett liknande beslut tog Länsstyrelsen i Jönköping. Där ställdes en planerad naturvårdsbränning i Solgen i Eksjö kommun in. Förhållandena var goda för en lyckad bränning, men av hänsyn till drabbade och berörda vid den tragiska branden i Gamla stan i Eksjö beslutade Länsstyrelsen att ställa in bränningen efter samråd med räddningstjänsten.

På flera håll i landet rådde eldningsförbud under senare delen av sommaren, vilket till viss del påverkade bränningsarbetet inom Taiga. I Kalmar län ställdes en naturvårdsbränning in, som var planerade inom Taigaprojektet, efter samråd med räddningstjänst.

Trots vädermässigt ogynnsamma förhållanden har 11 av de 14 länen som ingår i Taiga genomfört naturvårdsbränningar under projektets första säsong. Det är ett arbete som väcker nytt liv i skogen!

Fakta

Vid en planerad naturvårdsbränning har säkerheten allra högsta prioritet. Vatten, brandgator och regelbunden mätning av vindförhållanden och luftfuktighet är exempel på hur eldningen kontrolleras. Om förhållandena inte är optimala får den planerade bränningen flyttas fram till senare datum.

Läs mer om säkerhet vid naturvårdsbränning

 

» Till nyhetsarkivet