In English

Om skogen inte får brinna tillräckligt ofta kommer den förändras utseendemässigt. Granarna blir fler och kommer att trycka undan till exempel tall, asp och sälg. Ofta blir skogen mörkare om det finns få eller inga tallar eller lövträd. Och solen når inte fram och kan ge växter den värme de  behöver.

Äldre brända och döda träd, som är nödvändiga livsmiljöer för växter, lavar, svampar och insekter bryts ner och ”tar slut” eftersom att de inte ersätts av fler brända träd.

Andra växter och mossor som trivs bättre i den nya tätare skogen med gran tar över på platsen och de brandberoende arterna försvinner efterhand.