In English

Om skogen inte får brinna tillräckligt ofta kommer den förändras utseendemässigt. Granarna blir fler och trycker undan tall, asp och sälg. Det gör att skogen ofta blir mörkare när det finns få eller inga tallar eller lövträd. Den tätare granskogen gör att solen når inte heller ner till marken och kan ge växter den värme de behöver.

Äldre brända och döda träd bryts ner och ”tar slut” eftersom att de inte ersätts av fler brända träd. Dessa träd är nödvändiga livsmiljöer för flera växter, lavar, svampar och insekter.

Andra växter och mossor som trivs bättre i den nya tätare skogen med gran tar över och de brandberoende arterna försvinner efterhand.