In English

Naturvårdsbränning i Sollefteå kommun

aug 17 14:18 av kommunikationsansvarig

Måndagen den 17 augusti genomför Länsstyrelsen i Västernorrlands län en naturvårdsbränning i Jättjärns naturreservat i Sollefteå kommun. Bränningsområdet omfattar cirka 6 hektar.

Jättjärns naturreservat ligger 3,5 mil nordväst om Sollefteå. Naturen i området är brandpräglad och den brandgynnade tallen dominerar. Därför är det tänkt att naturvårdsbränning ska vara en skötselmetod i stora delar av reservatet. Dessutom ska bränningarna vara så varierande som möjligt, både i intensitet och bränningsdjup. På så vis kommer flera olika brandgynnade arter att dra nytta av branden.

Det är inte första gången Länsstyrelsen utför en naturvårdsbränning i Jättjärn. Under 2008 genomförde man en kontrollerad bränning i ett område precis intill. Måndagens naturvårdsbränning är en del i EU-projektet Life Taiga som startade 2015.

Naturvårdsbränningar är alltid noga planerade och välutbildad personal utför arbetet. De sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel ett vattendrag, dels skapade gränser. I Jättjärn är det i huvudsak  myrmarker som utgör gränserna. Under bränningsarbetet bevattnar personal marken utanför bränningsområdet med vattenslangar och av en helikopter.

– Jag förstår om det kan uppfattas som en motsättning i och med att det är torrt i skog och mark och att det råder viss brandrisk samtidigt som vi genomför naturvårdsbränningar, men naturvårdsbränningarna sker under väldigt kontrollerade former. För att det naturvårdande resultatet ska bli vad vi eftersträvar måste arbetet ibland utföras när marken är mycket torr, säger bränningsledare John Granbo i en artikel på Länsstyrelsen i Västernorrlands webbplats.

» Till nyhetsarkivet