In English

Naturvårdsbränningar i Östergötlands län 2020

maj 06 11:04 av kommunikationsansvarig

Naturvårdsbränningar sker då väder och markförhållanden är gynnsamma. Det ska vara mycket torrt i markerna för att elden ska ge önskat resultat. I ett inlägg på Länsstyrelsen i Östergötlands läns Facebooksida går det att läsa om de naturvårdsbränningar som Länsstyrelsen i Östergötland planerar att genomföra i år. Det går även att anmäla att man vill ta del av information via sms när en bränning ska starta.

Områden

Under 2020 planerar Länsstyrelsen Östergötland att genomföra naturvårdsbränningar i naturreservaten Nävsjömossen och Kvädöfjärden.

Bränningsarbetet och säkerhet

En naturvårdsbränning sker när vädret är gynnsamt. Det måste vara mycket torrt i marken för att branden ska få önskat resultat. Säkerheten är mycket viktig. Vid gränsen mot annan skogsmark säkras det med utlagd brandslang. Slanglinjen och skogsmarken intill bränningsområdet bevattnas ordentligt innan tändningen för att minimera risken för att branden sprider sig. Om förhållandena ändras, till exempel att vinden tilltar, avbryts arbetet och lågorna släcks.

Själva bränningen genomförs av en utbildad bränningsentreprenör och inhyrda entreprenörer för eftersläckning. Allt sker i samarbete med räddningstjänst, SOS Alarm och brandflyget. Allmänheten har blivit informerad via massutskick till hushållen och lokalradio innan branden startas.

Läs mer om naturvårdsbränningarna i Östergötlands län och anmäl dig till sms-utskick på Länsstyrelsen i Östergötlands läns webbplats: https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/naturvardsbranning.html

» Till nyhetsarkivet