In English

Slutseminarium Life Taiga

apr 30 11:18 av kommunikationsansvarig

Den 15–17 september arrangerar projekt Life Taiga sitt slutseminarium efter nästan sex års erfarenheter av storskalig naturvårdsbränning på nationell nivå.

Tanken med seminariet är att sprida kunskap om våra erfarenheter och lärdo­mar från Life Taiga, men också blicka ut och se hur ett antal andra länder på norra halvklotet resonerar kring och arbetar med naturvårdsbränning. Seminariet kommer att genomföras på Vildmarkshotellet i Kolmården.

Sista anmälningsdag är 12 juni 2020. Anmälningen gör till Niclas Bergius, nationell projektledare Life Taiga, via mejl niclas.bergius@lansstyrelsen.se

Vi reserverar oss även för ändringar kopplat till situationen kring corona.

» Till nyhetsarkivet