In English

Life Taiga och naturvårdsbränningar

apr 21 14:51 av kommunikationsansvarig

Nu drar säsongen för naturvårdsbränningar igång. Säsongen sträcker sig från maj till och med september, men väder och vind gör att antalet dagar som det går att bränna är väldigt begränsade. Det är också svårt att bestämma en exakt bränningsdag långt i förväg men ofta går det att se en eller två dagar innan. Då meddelas detta bland annat på respektive länsstyrelses webbplats. I år kommer inga bränningar att genomföras bland annat i Västmanland men i flera andra län. 

Säkerhet och naturvårdsbränning

En naturvårdsbränning är noga planerad långt innan själva bränningsarbetet drar igång. Det sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser i form av brandgator. Detta för att säkerställa att branden inte sprider sig. Elden tänds i långsmala remsor som får brinna ut innan nästa remsa tänds. På så vis regleras brandens hastighet och styrka. Särskilt utbildad personal med släckningsutrustning bevakar området under bränningsarbetet och tiden efter tills branden slocknat helt. Om väderförhållandena ändras, till exempel att vinden tilltar, avbryts arbetet och lågorna släcks.

Räddningstjänst och SOS Alarm har alltid meddelats innan arbetet startar.

Naturvårdsbränningar måste genomföras när det är torrt i markerna, både av säkerhetsskäl och för att de ska ge önskad naturvårdsnytta. Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar genomförs dock inte om det är för torrt, för varmt eller för blåsigt.

» Till nyhetsarkivet