In English

Utflykt i ett Taiga-område – Jämtgaveln

dec 23 13:40 av kommunikationsansvarig

Smörgåsar och termos med varm choklad i ryggsäcken. Varma skor på fötterna och lager på lager klädsel. Kanske en kikare hängd runt halsen. Varför inte göra att besök i ett naturreservat i din närhet under klämdagarna?! Mellan jul och trettonhelgen kommer vi tipsa om naturreservat som är värda ett besök framförallt om du är nyfiken på hur länsstyrelserna arbetar med naturvårdsbränning. Vi börjar med ett besök i Västernorrlands län – Jämtgaveln.

Projektet Life Taiga ska gynna arter och naturmiljöer som är beroende av skogsbrand genom kontrollerade bränningar i områden som skyddade enligt Natura 2000. Ofta är de naturreservat. På varje läns webbplats finns alla länets naturreservat listade.

Förutom att genomföra naturvårdsbränningar så ska de deltagande länsstyrelserna även berätta om arbetet. Det har resulterat i att många informationsplatser eller informationsstigar har skapats inom projektet.  Jämtgaveln i Västernorrlands län är ett sådant naturreservat.

Naturen

Naturen i reservatet ger dig som besökare en känsla av hur skogarna i Norrland såg ut innan dagens moderna skogsbruk startade. Det går att hitta spår av människors liv i skogarna från flera århundranden tillbaka som fäbodar, skogsarbetarkojor och fångstgropar. Sedan 1990-talet har det genomförts naturvårdsbränningar i reservatet, el del inom Life Taiga. Jämtgaveln är ett stort Naturreservat, hela 3058 hektar. Här finns drygt två mil leder, flera övernattningsstugor, rastplatser och många platser med information. På flera av informationsplatserna i Jämtgaveln finns information om naturvårdsbränning och om EU-projektet Life Taiga.

 

Bildmontage. Brygga, mulltoalett, ramp och skyltar.
Fotografierna i montaget är tagna av John Granbo.

 

Åtgärder inom Taiga

Vid ett område i närheten av Värsjön där en bränning genomfördes sommaren 2017 har en informationscentral skapats. Syftet med den bränningen, förutom naturvårdsnyttan, var att skapa ett brandfält för att kunna bygga en besöksanläggning. Nu har Länsstyrelsen jämnat till det gamla entréområdet och dess parkering som låg här innan. Från entréområdet går numera två hårdgjorda och tillgänglighetsanpassade stigar. Över fuktigare partier längs stigarna har breda ramper byggts.

Längs med stigen har en tillgänglighetsanpassad mulltoalett byggts. Vid rastplatsen intill Värsjön byggde Länsstyrelsen en enklare brygga som kan nås med rullstol. Det finns även bänkbord som är tillgänglighetsanpassat. Runt om i området hittar besökaren ett 14-tal informationstavlor som bland annat beskriver brandens nytta och hur en bränning går till.

Mer om Jämtgaveln

Läs mer om Jämtgaveln och dess natur på Länsstyrelsen i Västerbottens läns webbplats.

Jämtgaveln – brandpåverkad naturskog pdf

» Till nyhetsarkivet