In English

Informationsslinga om Taiga i Lappland

okt 24 9:02 av kommunikationsansvarig

Flera länsstyrelser har arbetat med att skapa informationsplatser och informationsslingor i Taiga-områden. I till exempel Västmanland finns en 3,6 lång slinga i naturreservatet Lappland.

Slingan har funnits under en längre tid men blev nyligen inlagd i appen Naturkartan. Naturkartan är en digital friluftsguide som Länsstyrelsen i Västmanlands län är ansluten till. I appen finns länets mest besöksvärda reservat inlagda tillsammans med bilder och information om reservatens olika faciliteter och tillgänglighet.

 

  • Skylt på träställ i öppen tallskog.
    Foto: Ulrika Mogren
  • Litet plastmärkning på trästolpe i barrskog.
    Foto: Ulrika Mogren

 

Själva slingan går igenom marker där naturvårdsbränningar har genomförts inom EU-projektet Life Taiga. Fem skyltar med information kopplat till naturvårdsbränning står uppställda längs slingan. På dem går att läsa om hur arbetet går till, den naturvårdsnytta det gör och om själva EU-projektet. Slingan tar besökaren genom ett stiglöst landskap där det går att se spår av bränningsarbetet. 

Se film om informationsslingan på YouTube.

Till Naturkartan.

 

» Till nyhetsarkivet