In English

60 hektar på en dag

aug 16 14:16 av kommunikationsansvarig

Den 28 juli genomförde Länsstyrelsen i Värmlands län inte bara en, utan tre naturvårdsbränningar på Fräkensjömyrarna. Totalt brändes cirka 60 hektar skogsmark.

Naturreservatet Fräkensjömyrarna ligger cirka 18 km nordost om Hagfors vid gränsen mot Dalarna. Naturen präglas av myrar av olika slag i mångformiga stråk. Fuktiga kärr varvas med välvda mossar. Här samlades personal från Skogsstyrelsen, som på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län, skulle genomföra naturvårdsbränningar i tre områden i naturreservatet. A, C och D på kartan.

 

Kartbild.
Bränningar genomfördes i områdena A, C och D.

 

Vid två-tiden på dagen började tändningen i område A, och kort därefter tändes de två andra. Sammanlagt låg nästan 6 km brandslang ute i områdena, och i varje delområde jobbade två skogsbrandspumpar för att hålla trycket uppe i slangarna. En helikopter fanns på plats som extra säkerhet. Den användes även till att vattna upp vissa partier ute på myrarna som bara behövde vattnas av under själva bränningen. Strax före klockan 22.00 var alla områden färdiga och efterbevakningen tog vid.

 

  • Helikopter som släpper vatten över mark.
  • Skarp linje av eld mellan tallar.
  • Informationstavla på ledstolpar i bränd skog.
  • Man i röda kläder drar en vattenslang över axlen.
  • Naturreservatsmärke på ett träd i skog vars mark ryker.
  • Eldlinje på långt håll mellan höga tallar i solsken.
» Till nyhetsarkivet