In English

Förlängning av projektet

jul 17 10:00 av kommunikationsansvarig

Under Life Taigas första projektår stökade vädret till det för många län och flera planerade naturvårdsbränningar kunde inte genomföras det året. Under projekttidens andra hälft väcktes frågan om förlängning och en ansökan om detta skickades in.  Nu har Life Taiga fått sin ansökan om förlängning och smärre förändringar av projektet godkänd från EU-kommissionen, en så kallad amendment.

Främst innebär det att projektet förlängs med ytterligare en bränningssäsong för att kompensera för dåligt väder under projektets första år. Projektet kommer att löpa till november 2020 istället för december 2019. Naturvårdsverket har också gått in som partner i projektet.

I och med ändringsansökan så kommer även en del nya ytor för bränning att läggas till. Alla objekt som bränns i Life Taiga finns utmärkta på kartan på Life Taigas webbplats.

» Till nyhetsarkivet