In English

Hacke trivs efter naturvårdsbränningar

jun 18 13:18 av kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen i Värmlands län är en av de länsstyrelser som arbetar med EU-projektet Life Taiga. Nu har inventeringar genomförts i Taiga-brännorna Västersjön och Brännan. Glädjande är att tretåig hackspett hittades häckandes i båda brandfälten.

Samtliga av Sveriges hackspettsarter gynnas av den rikedom av insekter som lever av och i de döda träden som blir resultatet av en naturvårdsbränning. Det går just nu att se i de båda Taiga-brännorna i Västersjön och Brännan. Biologen Fredrik Wilde på Länsstyrelsen i Värmlands län rapporterar att han sett tretåig hackspett häcka på båda brandfälten.

 

Svart-vit-gul fågel med spetsig näbb sitter på en stam med näbben full av insekter
Foto: Fredrik Wilde

 

-Spettarna matar för fullt nu på båda ställena! I Brännan letar de föda framförallt bland de brandskadade granarna. De gillar att plocka larver ytligt under barken långt ner på rotbenen på de brända granarna enligt Fredriks observationer. I Brännan har de valt att häcka i en grantätning med gott om brandskadad och branddödad gran, berättar Jenny Sander, projektledare för Life Taiga i Värmland.    

 

Skog som är bränd.
Foto: Fredrik Wilde

 

I naturreservatet Brännan genomfördes en naturvårdsbränningen redan 1997, långt innan projektet Life Taiga och innan Brännan var ett naturreservat. Den bränningen gjordes av Skogsstyrelsen tack vare det så kallade Vitryggs-LIFE, som mellan 1995-1999 lade grunden för flera naturreservat i västra Värmland med lövgynnande åtgärder och markinköp. På brandfältet hägnades en ruta med bra lövuppslag. Efter cirka 15 år kunde hägnet tas bort kring rutan som då bestod av tät och fin lövskog.

-Det var ett första kvitto på att det varit värt tillsynen under alla dessa år. På en av de unga sälgarna som kommit upp efter bränningen har lunglav och bårdlav flyttat in, trots att sälgen alltså bara är drygt 20 år gammal. Superkul! Det var lite oväntat eftersom det är arter som inte fanns i stor mängd i direkt närhet av brandområdet sedan förut, även om enstaka förekomster finns i naturreservatet, säger Jenny Sander.

 

Grön lav på sälgstam.
Foto: Fredrik Wilde
» Till nyhetsarkivet