In English

Taiga intresserar Europa

jan 17 14:45 av kommunikationsansvarig

Den sista dagen i december kom ett mejl från Belgien till Niclas Bergius, projektledare i Life Taiga. Avsändare var en skogsbruksstudent från Gembloux Agro-bio Tech i Belgien. Studenten jobbar med en uppsats om Life Taiga och restaurering av barrskogar i Sverige.

Under sommaren 2018 passade studenten, Emilie Guilmin, på att närvara vid en naturvårdsbränning i närheten av Fredriksberg i Dalarna. En bränning som genomfördes innan sommaren torka slog till på allvar.

-Det är otroligt roligt att skötselmetoden naturvårdsbränning och Life Taiga uppmärksammas utanför Sverige, och framförallt i länder som inte har lika stora ytor barrskog som vi har här, säger Niclas Bergius.

En av de frågor som Emilie Guilmin sökte svar på var hur länsstyrelserna får ut information om en bränning till skogsägarna och de som bor kring området. Information till dessa grupper är en ytterst viktig del i arbetet med naturvårdsbränning. Och förutom att vi själva sprider information i våra egna kanaler och med informationsskyltar och informationsblad så tar vi även hjälp utav media. Den länsstyrelse i det län där bränningen genomförs skickar ut ett pressmeddelande och lokalradions trafikavdelning kontaktas för att gå ut med information till innevånarna.

-Vi är också lyhörda för vad närboende till ett planerat bränningsområde tycker. Men det är sällan som vi tvingas ställa in en planerad bränning eller byta område, svarar Niclas Bergius studenten.

Hon undrar även om skötselmetoden naturvårdsbränning kommer att användas i Natura 2000-områden efter att projektet Life Taiga har avslutats. På den frågan förklarar Niclas Bergius att varje läns länsstyrelsepersonal kommer att använda sig av naturvårdsbränning även i fortsättningen. Tack vare projektet har många skaffat sig kunskap och utrustning.

-Projektet kan ses som en slags kick off för att använda eld i naturvårdsarbetet för flera länsstyrelser, säger Niclas Bergius.

» Till nyhetsarkivet