In English

Naturvårdsbränning i Storasjö naturreservat

maj 16 14:56 av kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen i Kronobergs län utförde en naturvårdsbränning 14 maj i Storasjö naturreservat, söder om Lenhovda i Uppvidinge kommun. Området var cirka 36 hektar stort.

Syftet med bränningen i Storasjö var att minska mängden gran och att öka mängden död ved och lövskog i reservatet. När mossan nu har brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar blir dessutom skogen ljusare och varmare. Cirka 80 % av tallarna förväntas överleva branden.

Länsstyrelsen bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills tre rökfria dagar har passerat.

 

  • Foto Martin Wargren
  • Foto Martin Wargren
  • Foto Martin Wargren
  • Foto Martin Wargren
» Till nyhetsarkivet