In English

Naturvårdsbränningar hjälper sällsynta arter

maj 03 11:12 av kommunikationsansvarig

Pressmeddelande: I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar i skyddade skogsområden. Bränningarna genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som behöver en brand för att överleva. Arbetet ingår i det femåriga EU-projektet Life Taiga, där vi bränner skyddad skog under kontrollerade former. Från maj till och med september planeras cirka 40 bränningar att genomföras spritt över de 14 län som deltar i projektet.

 

Det har brunnit i våra skogar sedan urminnes tider och de arter som lever där är anpassade till detta. En del insekter, svampar och växter är dessutom helt beroende av bränd skog för att överleva. Många fåglar, som till exempel den tretåiga hackspetten, äter de larver och insekter som lever i brända träd. Frön från brandnäva och svedjenäva behöver hettas upp av brand för att kunna gro. Ingen vill att okontrollerade bränder ska hota människors säkerhet och förstöra egendom och därför släcker räddningstjänsterna vildbränder. Genom att genomföra kontrollerade naturvårdsbränningar hjälper vi de arter som annars skulle försvinna.

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa.

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Det är därför svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning.

Länsstyrelserna meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning bland annat på sina webbplatser och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden kontaktas alltid innan och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen. Vid en naturvårdsbränning kan de som befinner sig nära ett bränningsområde se rök och känna röklukt.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län. Projektet pågår mellan 2015 och 2019. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas.

 

 • Liten blålila blomma.
 • Fyra lila blommor med gula pistiller.
 • Liten vit knopp och eld i bakgrunden.
  Mosippa med elden i bakgrunden. Foto: Uno Skog
 • En man i röd skjorta framför höjd med lågor.
  Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson
 • En man i röd skjorta och kepr går i skog och droppar eld från eldkanna.
  Bränning i Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson
 • Eldlinje mellan trädstammar.
  Foto: Anders Hildingsson
 • En man i gul skjorta och hjälm går med röd tändkanna i skog.
  Foto: Johan Rova
 • Grå-vit-svart fågel med spetsig näbb på en trädstam.
  Tretåig hackspett i det naturvårdsbrända området i Fjällmossen, januari 2016. Foto: Per Folkesson

Kontaktpersoner nationellt och regionalt:

Niclas Bergius, nationell projektledare, 010-224 92 16

Fredrik From, projektledare Norrbotten, 010-225 53 11

Andreas Garpebring, projektledare Västerbotten, 010-225 44 27

Hanna Triumf, projektledare Jämtland, 010-225 33 28

John Granbo, projektledare Västernorrland, 070-289 17 69

Andreas Wedman, projektledare Gävleborg, 070-687 83 93

Anders Heurlin, projektledare Dalarna, 010-225 03 48

Jenny Sander, projektledare Värmland, 010-224 74 86

Åsa Forsberg, projektledare Örebro, 076-117 11 52

Mats Harrysson, projektledare Västmanland, 010-224 92 69

Per Folkesson, projektledare Södermanland, 010-223 42 88

Magnus Melander, projektledare Östergötland, 010-223 54 0

Johan Rova, projektledare Jönköping, 010-223 63 89

Erik Nordlind, regional projektledare Kalmar, 011-223 85 64

Sara Lamme, regional projektledare Kronoberg, 010-223 74 16

Ulrika Mogren, nationell projektkommunikatör, 010-224 95 09

 

» Till nyhetsarkivet