In English

Taiga på projektledarträff i Västmanland

apr 25 8:28 av kommunikationsansvarig

I mitten av april samlades Life Taigas projektledare i Västmanland för en tredagars projektträff. Dagarna var fyllda av diskussioner, föreläsningar och fältbesök.

Projektledarna besökte bland annat naturreservatet Lappland i Skinnskattebergs kommun där Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört flera naturvårdsbränningar, både i och utanför Life-projektet. Ett stopp gjordes på Besökscenter Elden & Skogen i Rämnäs. I besökscentret finns en utställning om den stora skogsbrand som drabbade Västmanland sommaren 2014.

Läs mer om Besökscenter Elden & Skogen.

 

Foto: Ulrika Mogren

 

Den stora skogsbranden var även fokus för den andra dagen av projektledarträffen. Deltagarna visades runt i den del av område som blev naturreservatet Hälleskogsbrännan. Gruppen besökte även två andra naturreservat, Fermansbo urskog och Stora Hoberget, som drabbades av skogsbranden 2014.

Läs mer om dessa och andra naturreservat på Länsstyrelsen i Västmanlands webbplats.

 

 

 

Dag tre besöktes Rövallsmossen där Länsstyrelsen i Västmanlands län planerar att genomföra en naturvårdsbränning sommaren 2018.

– Väldigt viktigt att träffas för att i fält kunna titta på och diskutera kring metoder och resultat. En stor del i projektet är att sprida kunskaper och erfarenheter. Träffen är också ett viktigt avstamp inför årets bränningssäsong och fungerar som inspiration, säger Niclas Bergius, nationell projektledare för Life Taiga.

 

» Till nyhetsarkivet