In English

Studieresan i USA – 27 oktober

feb 08 10:00 av kommunikationsansvarig

En del i Life-projektet Taiga är att vi ska lära oss mer om hur andra länder arbetar med naturvårdsbränning som skötselmetod. Därför åkte 18 projektdeltagare på en studieresa till USA under några dagar i oktober 2017. Resan har dokumenterats och presenteras i delar här på Life Taigas webbplats. 27 oktober var resans sista dag och det är John Granbo, Life Taigas regionale projektledare  i Västernorrlands län som berättar.

Vi har kommit till den sista riktiga fältdagen i Tall Timbers. Medan några åker till havet för rekreation och fågelskådning får vi andra information om bränningsplaner och ”smoke management”. I USA är det stor skillnad på bränningsplaner mellan olika delstater och det skiljer sig åt om planen skickas in av privata eller statliga organisationer. För en privatperson är det enkelt att göra en bränningsplan i Florida, det räcker med cirka 5–8 sidor. Medan en plan i till exempel North Rim i Utah är betydligt mer avancerat och kräver ungefär en hel pärm.

 

Människor sitter i en föreläsningslokal och tittar på bilder på en skärm på ena väggen.
Genomgång av bränning.

 

Vi får information om ”go/no go-checklist” med några exempel. En viktig aspekt är genomgången efter bränningen, ”After Action Review”. Där ska alla som är involverade i en bränning delta och ges möjlighet att lämna synpunkter på genomförandet. Syftet är att nästa bränning ska bli ännu bättre.

”Smoke management” är ett sätt att förstå rökutvecklingen och att styra bränningen för att förhindra problem med rök. Detta är ett stort problem då röken påverkar många människor på olika sätt. Enkelt sett kan man räkna med att röken sprider sig med 30 graders vinkel bort från elden i vindriktningen. Det finns olika hemsidor och program som kan hjälpa till vid planeringen, till exempel:

http://www.southernfireexchange.org/Models_Tools/Simple-Smoke/simple-smoke.html
http://weather.gfc.state.ga.us/GoogleVsmoke/vsmoke-Good2.html

Greg Simmon, ansvarig för ”Prescribed Fire Training Center” i Tallahassee, berättar om deras utbildning. Sedan starten 1998 har de haft cirka 2000 elever som utbildats i naturvårdsbränningar. Under kursens 20 dagar genomförs både teoretiska delar och praktiska bränningar. Genom ett samarbete mellan många aktörer är kursen är kostnadsfri. Det visade sig att Erik Nordlind, Life Taigas regionale projektledare i Kalmar län, gick denna kurs i början av 2000-talet.

Vi hinner med ett besök i ”The Wade Tract”, en legendarisk och mycket värdefull skog med Longleaf pine. Kevin Robertsson berättar om denna häpnadsväckande skog. Vi är hedrade över att få besöka området. Skogen är skonad från jord- och skogsbruk och har utvecklats naturligt. Bland annat har skogen haft en kontinuerlig brandregim. Tallmiljön är naturlig och det finns en bra spridnings- och åldersvariation bland tallarna. I området finns också riktigt gamla skadade träd och en del död ved. Området har en otroligt värdefull och rik biologisk mångfald. Bland annat har man hittat cirka 500 kärlväxter i området. Det finns 12 olika ekar som undertrycks av alla bränder. Eftersom de översta jordlagren aldrig har påverkats av mänsklig aktivitet så har de aldrig eroderats vilket är mycket ovanligt. Sköldpaddor nyttjar området och gräver gångar i jorden. I samband med brand kan dessa gångar nyttjas av 300 andra arter. Sköldpaddan betar och öppnar även upp mindre jordblottor som är bra föryngringsplatser för tallfrön. Skogen bränns i genomsnitt vartannat år genom en lugn och kontrollerad flankantändning. Under en bränning skyddar man skadade gamla tallar. Det händer dock att en del gamla träd förloras i samband med blixtnedslag som är vanligt förekommande i området.

 

  • Höga tallar i solsken.
  • En fyrhjuling och fyra personer med gula skjortor.

 

Under eftermiddagen är det åter dags för bränning. Nu ska vi tända ”på riktigt”, vilket här i trakterna betyder att man åker runt med en ATV med eldkastare som antänder snabbt och effektivt. När större områden bränns är det vanligt att två ATV-förare hjälps åt. Det är också säkrare då man kan hjälpa varandra om något går snett. Vårt engagemang består främst i att bevaka kanterna. Bränningen är över på en timme och det är dags för en ”After Action Review”.

Som avslutning samlas vi på anläggningen och har en sammandragning av våra dagar på Tall Timbers. Generellt kan studieresan sammanfattas med att vi alla är otroligt tacksamma och nöjda med vistelsen och uppbackningen av alla personal. Sist men inte minst tackar vi Kevin och David med en varsin yxa från Gränsfors bruk.

 

Två män skakar hand.
Niclas Bergius och Kevin Hiers.
» Till nyhetsarkivet