In English

Life mötte departementet

feb 08 14:41 av kommunikationsansvarig

I slutet av januari var representanter från två stora nationella Life-projekt, Life Taiga och Life IP Rich Waters, inbjudna till Miljö-och energidepartementet. Projektdeltagarna var inbjudna för att berätta om vilka åtgärder som genomförs inom de två projekten.

 

Konferensrum med bord, stolar och projektorskärm. Sju personer finns i rummet.
Foto: Niclas Bergius

På mötet fanns nio deltagare från Miljö- och energidepartementet, däribland enhetschefen Magnus Bergström. Även representanter från Naturvårdsverket var med. Tanken med mötet var att departementet skulle lära sig mer om den miljö- och naturvårdsnytta som Life-projekt gör.

-Det är jättekul att miljödepartementet är intresserade av att få mer kunskap om LIFE IP Rich Waters och om Länsstyrelsens arbete med att skapa miljönytta med LIFE-projekt, säger David Liderfelt, projektledare för Life IP Rich Waters.

-Mötet gav mig en stor insikt att Life är ett av många viktiga redskap för att bidra till att genomföra den politik kring miljö och natur som regeringen dragit upp. Och det finns ett mycket stort intresse för Life som viktigt redskap både hos departement och Naturvårdsverket, säger Niclas Bergius, nationell projektledare för Life Taiga.

Mötet resulterade i en nyfikenhet från departementet att se naturvårdsarbetet med egna ögon. Länsstyrelsen i Västmanlands län, där projektledningen för de båda Life-projekten sitter, har redan nu fått en förfrågan från Miljö- och energidepartementet om att få följa med ut i fält och se de åtgärder som är gjorda inom Life. Förhoppningen är att detta kan ske under maj eller i början på juni.

Läs mer om Life IP Rich Waters här

 

» Till nyhetsarkivet