In English

Studieresa i USA – 25 oktober

dec 27 11:00 av kommunikationsansvarig

En del i Life-projektet Taiga är att vi lär oss mer om hur andra länder arbetar med naturvårdsbränning. Fredrik From, projektledare i Norrbotten, fortsätter berättelsen från studieresan. Det här är hans upplevelse av 25 oktober, den första dagen då gruppen fick göra en naturvårdsbränning.

 

Vår värd Kevin Hiers på Tall Timbers introducerar de två planerade naturvårdsbränningarna för dagen. Objekten omfattade vardera omkring fem hektar och låg på Kevins och hans vän Todd Engstroms privata mark cirka 30 minuters bilresa från Tall Timbers. Kevin går igenom säkerhetsföreskrifterna, bränningsplaner och hur kontakten med relevanta myndigheter sker innan bränningen. Väderleksrapporter från tre olika källor presenteras. Det är goda förhållanden för bränning med en nordostlig vindriktning, ett par meter per sekund berättar Kevin.

Vi får också en kort introduktion till Longleaf pines ekologi, som är det dominanta barrträdet på dagens två bränningar. Målet med bränningarna är att skapa goda förutsättningar för Longleaf pine att fortsätta utvecklas.

 

 • Papper med text.
  Bränningsplan
 • Kartabild över område där bränningar genomförts.
  På kartan är de inringade med rött. Det östra området brändes för ca 2,5 år sedan, medan det västra brändes för ett år sedan.
 • En man står brdvid en storbildsskärm.
  I samlingslokalen presenterar vår värd från Tall Timbers Kevin Hiers dagens bränningsobjekt.

 

Framme vid samlingsplatsen går vi först igenom det östliga området för att stifta bekantskap med skogen och rådande väderförhållanden. Därefter går vi igenom utrustningen bestående av tändkannor, vattensäckar, fyrhjuling och skyddshjälmar. Vi blir indelade i två grupper, där den första gruppen påbörjar bränning av det östra objektet tillsammans med Todd medan den andra halvan påbörjar förberedande åtgärder av det västra objektet tillsammans med Kevin. Planen är att bränna i ett lugnt tempo, mot rådande vindriktning, en så kallad backing fire.

Bränningen i det östra objektet går lugnt till utan några oväntade incidenter. Vi får glatt överraskade hjälpa till med antändning med tändkannor och att hacka fram brandgator och bevaka yttergränser. Klockan ett är denna bränning avslutad och de sista lågorna låts brinna ut av sig själva. Till skillnad från eftersläckningsarbetet I Sverige besöker här ansvarig bränningsledare i regel platsen endast en eller ett par gånger efteråt.

Efter lunch är det dags att bränna det västra objektet. Efter provtändning beslutar dock Kevin av säkerhetsskäl att vi inte ska fortsätta bränna detta objekt då elden klättrade upp i kronorna på Longleaf-tallarna. Kronbränderna släcktes med hjälp av vattenpumpen på fyrhjulingen och markbranden släcks med krattor och hackor.

 

 

 • En man i gul skjorta droppar eld från en tändkanna.
 • Gul väska med svart text.
  Släckningsväska
 • Fyrhjuling och fyra män i gula skjortor.
  Provantändning
» Till nyhetsarkivet