In English

Studieresa i USA – 24 oktober

dec 21 10:33 av kommunikationsansvarig

En del i Life-projektet Taiga är att vi lär oss mer om hur andra länder arbetar med naturvårdsbränning. Här fortsätter berättelsen från studieresan med gruppens första dag på Tall Timbers Research Station i norra Florida. Det är Fredrik Lundin, projektledare i Dalarna, som berättar om den 24 oktober.

I början av 1900-talet antogs en policy i USA att alla skogsbränder skulle släckas. Detta resulterade i mycket stora negativa konsekvenser för vaktelstammen. Ett av huvudsyftena med bränning i Florida är därför att skapa och sköta habitat för vaktel. Sedan grundandet av Prescribed Fire Council of Florida har användande av bränning som skötselmetod ökat. Idag bränner man varje runt 2 miljoner tunnland bara i staten Florida. Vildbränder ses inte som något större problem även om de, när de inträffar, kan orsaka stora ekonomiska förluster om citrus- eller sockerodlingar drabbas.

 

 

 • Grupp människor sitteri en samlingslokal.
  Life Taigas guide i Florida, Kevin Heirs, berättar för gruppen om Tall Timbers.
 • Kartbild.
  Karta över Tall Timbers.
 • Skylt vid infart.
  Tall Timbers Reseach Station, norra Florida.

 

Tall Timbers Research Station är en stiftelse vars huvudsakliga finansiering kommer ifrån donationer och inkomster från vakteljakt. Egendomen donerades 1950 till förmån för forskning av användandet av eld som skötselmetod. En av de huvudsakliga anledningarna till naturvårdsbränning i Florida är för att skapa rätt miljö och bra förutsättningar för vaktlar. Att bedriva vakteljakt är ofta lönsamt för markägarna.

All forskning som genomförs på stationen är beroende av olika donationer. Mycket av forskningen som genomförts genom tiderna har varit på den miljö vaktlar trivs i. Idag är forskningen bredare men huvudfokus ligger ändå på olika aspekter av att arbeta med eld som till exempel fåglar och deras miljö, hur olika bränslen reagerar, historiska aspekter och olika metoder att bränna. Man forskar på alla av Floridas tio olika tallsortet men mest på Long leaf pine, en tallsort med runt 30 centimeter långa barr.

 

 

 • Grupp runt olika typer av bränsle.
 • Långa tallbarr.
  Long leaf pine.
 • Informationsskylt.

 

I USA använder man sig av uttrycket Prescribed Fire, som rakt översatt blir förskriven eld, eller som eld på recept. I Sverige använder vi oss av ordet naturvårdsbränning. Det finns vissa skillnader mellan länderna i varför eld används men likheterna är många. På Tall Timbers Research Station är naturvårdsbränning en central del och förutom själva forskningen så genomförs många av bränningarna på område där själva anläggningen ligger. På vårt besök fick vi se objekt där bränningar genomförs med ett till fyra års intervaller. Vår guide från Tall Timbers, Kevin Hiers, berättade att det bränsle som finns i Floridaskogarna består av barr, gräs, korgblommiga växter och ärtväxter.

 

 • Vit småblommig växt.
 • Blommande gräs.
 • Gul prästkrageliknande blomma.
 • Människor på grusväg kantad av träd med hänglav.

 

Forskningsstationen är inte öppen för allmänheten. Men man bjuder in olika skolklasser att besöka stationen och en gång om året öppnar man upp till en Fire Festival. Ett tillfälle då allmänheten får prova på att bränna på ett litet område inne på anläggningen. Samtidigt passar man på att visa upp den senaste forskningen som bedrivs på Tall Timbers.

 

 

 

» Till nyhetsarkivet