In English

Studieresa i USA – 23 oktober

dec 19 13:16 av kommunikationsansvarig

Efter en heldags bil- och flygresa från området kring Grand Canyon fortsatte Life Taigas studieresa i Georgia. Studieresan är en del i EU-projektet och syftet är att se hur andra länder jobbar med naturvårdsbränning. Den 23 oktober tog Magnus Melander, regional projektledare i Östergötland, anteckningarna och det här är en sammanfattning av hans berättelse.

Vid en bensinmack i Geneva mötte vi upp våra Georgia-guider Erick Brown, Malcolm Hodges och George Matusich från The Nature Conservatory. The Nature Conservacy, TNC, är en privat icke-vinstdrivande organisation som bildades 1951 av en grupp forskare som oroades över att de naturområden som de studerade höll på att försvinna. Deras mål är att bevara den biologiska mångfalden. Tidigare har de främst arbetat med att köpa in, skydda och förvalta naturområden, men på senare tid har de även börjat arbeta med mer övergripande frågor och lobbyarbete. De har även utvidgat sin verksamhet till länder utanför USA. Verksamheten finansieras genom bidrag från privatpersoner, företag och stat. TNC äger ca 8000 hektar bränningsberoende områden och bränner cirka 3000 hektar årligen. Många av TNC:s områden är öppna som besöksområden för allmänheten.

Erick Brown har varit Land Manager i 18 år. Han är områdets Fire Manager och arbetar som burnboss. Malcolm Hodges är ekolog och arbetar också som burnboss. George Matusich är även han ekolog och arbetar främst med naturvård inom militärområdet Fort Benning.

 

 • Fyra män står vid bilar.
  Chattahoochee Fall Line
 • Hand och barr. De är lika långa.
 • Tallar i regningt landskap.
  Longleaf pine

Vi började besöket med att titta på ett försöksområde i Chattahoochee Fall Line där TNC har testat naturvårdseffekten av bränning under olika årstider genom att analysera dödlighet på träden, arter och trädfördelning. Försöksområdet var en gammal plantering av främst Longleaf pine med lite inslag av Loblolly pine. Där hade de förväntat sig att naturvårdsnyttan skulle vara större med bränningar under april till juni eftersom det är den naturliga blixtsäsongen. Efter fyra brandcykler har de inte kunnat se några sådana effekter. Något som de beskrev som positivt, eftersom det är enklare att bränna under vintern när det regnar mindre och inte är så varmt som på sommaren.

Nästa besök var på ett forskningsobjekt där effekterna av minskad nederbörd testas. Testen genomförs eftersom det är den förväntade effekten av klimatförändringarna i området. De har minskat nederbörden med 40% och mäter bland annat savens flöde, fotosyntes och rottillväxt. Försöket sammanföll med en historisk torka som kan påverka resultatet, men de ansåg ändå att de fått intressant information om hur extremt torktålig Longleaf pine är. Den kan fortsätta sin fotosyntes helt utan transport av vatten i stammen och den kan ha flera omgångar med tillväxt när vatten finns tillgängligt.

På samma plats fick vi också se en Gopher Tortoise som är en nyckelart i denna typ av habitat. Sköldpaddan gräver långa gångar som bohålor och dessa används av många arter som skydd mot bland annat brand. Även störningen som sköldpaddan ger genom bete och grävning är viktig för att skapa mikrohabitat för andra arters etablering. Sköldpaddorna kan bli upp till 50 år gamla.

 

 • Landsköldpadda.
  Gopher Tortoise
 • Träställningar bland tallar.
  Forskningsförsöket om nederbördsmängder.
 • Människor runt träställningar bland tallar.
 • Träställningar bland tallar underifrån.

 

Slutligen fick vi besöka ett område där det genomförts en bränning i maj i år. Det var svårt att förstå eftersom området var helt grönskande med bitvis meterhög vegetation. Alla arter är helt brandanpassade till branden och kommer därför tillbaka så snabbt. Området hade en imponerande biologisk mångfald, där man under blomningssäsong kan räkna in 50 arter per kvadratmeter.

Den aktuella bränningen var 120 hektar stor och genomfördes under en dag av drygt tio personer. Målet är att bränningar ska vara färdiga till kvällen. Detta för att minska problemen med rök eftersom det är en stor fråga i USA. Just röken är den viktigaste frågan vid tillståndsgivning för naturvårdsbränning. Det rör hälsoeffekter för de närboende men även kring säkerhet eftersom de haft problem med krockar när rök gått över vägar. Det faktum att bränningen måste genomföras på en dag diskuteras här i naturvårdskretsar, eftersom det inte ger samma effekt som en naturlig brand som pågår under lång tid med olika intensitet och förutsättningar.

 

Grönskande skog.
Det artrika området som bränts i maj 2017.
» Till nyhetsarkivet