In English

Studieresa i USA – 21 oktober

dec 14 11:06 av kommunikationsansvarig

En del i Life-projektet Taiga är att lära sig mer om hur andra länder arbetar med naturvårdsbränning. Under några dagar i oktober befann sig därför 18 projektdeltagare i USA. Hela resan har dokumenterats och presenteras i delar här på Life Taigas webbplats. Det är Erik Nordlind, projektledare i Kalmar län som tagit anteckningarna 21 oktober och det är hans berättelse av dagen som sammanfattas här.

Dagen började med ett stopp vid ett av områdets tre brandutsiktstorn. Brandtornen används för att upptäcka vildbränder och bemannas under sommaren mellan klockan 9.00-18.00. Ibland hålls tornen också öppna för besökare.

 

 • Torn högre än omgivande tallar.
  Brandutsiktstorn
 • Utsikt över landskap.
  Utsikten från tornet är fantastiskt. Det är lätt att förstå att det går att upptäcka vildbränder på långt håll uppifrån tornet.

 

Efter ett besök i ett område bestående av en så kallad mixed-conifers skog, det vill säga en blandning av ponderosa-tall och ädelgran, så åkte vi vidare till den pågående bränningen i Kaibab National Forest. Planen var att dom skulle fortsätta antändningen med helikopter och vi fick träffa personalen som berättade om utrustningen och förloppet. Antändning med helikopter görs genom att små antändningsbollar släpps ut från luften. När bollarna når marken antänds bollarna. Brandstarten liknar en naturligt startad brand då blixten slår ner och antänder marken. Själva antändningsarbetet blev dock senare inställt på grund av låg temperatur och den alltför torra luften.

 

 • Helikopter och människor.
  Antändningsbollarna ligger i en så kallad ping-pong ball machine som hänger på helikopterns sida.
 • Laddar maskin med tänd-bollar.
  Ping-pongbollmaskinen
 • Man med skägg, keps och solglasögon håller vit liten boll.
  Antändningsbollarna är otroligt lik bordtennisbollar.
 • Helikopter och människor.
  Samling runt helikoptern.

 

Vi fick istället besöka ett område där bränningen genomförts med antändningen från luften, en metod som är mycket ovanlig för oss i Sverige. Vår guide Chris Marks berättade om själva antändningen som gjordes i en linje uppe på höjderna i tre olika områden. Elden fick sen vandra nerför sluttningarna. Därefter fortsatte personalen att tända i omgångar längre ned på sydsluttningen och utnyttjade lutningen för att styra intensiteten för att döda av yngre träd. Arbetet höll på under några timmar medan själva tändningsarbetet pågick en knapp timme. Elden fick sen slockna av sig själv berättade Chris Marks. Efter cirka en månad hade den sista röken lagt sig. Hela bränningen kunde genomföras av totalt fem personer, pilot, bränningsledare och tändningsspecialist i helikoptern och två observatörer på marken.

 

 • Männsikor i rökig skog.
  Besök i bränd skog.
 • På gula handskar ligger en bit sten med fossiler.
  Vi hittade en sten med många fossiler av djur som levt i vatten. Detta på över 2000 meter över havet.
 • Varningsskylt.
  Informationsskyllt över vad som pågår i området och vad prescribed fire, naturvårdsbränning, är.

 

Sista punkten för dagen var en demonstration av en brandbil, en så kallad type 3 engine, som används i bränningsarbetet. Med det var studiebesöket i Arizona över. Närmast väntade en resdag då gruppen skulle vidare österut till en ny miljö och helt andra förutsättningar för naturvårdande bränningar.

 

 • Grön brandbil på skogsväg.
  En av brandbilarna som används i bränningsarbetet i Kaibab-skogarna.
 • Människor tittar på grön brandbil.
  Gruppen inspekterar brandbilen.
 • Registreringplåt.
» Till nyhetsarkivet