In English

Gymnasieelever från Linnédagarna 2017 i Taigaskogen

okt 02 11:17 av kommunikationsansvarig

Linnédagarna vänder sig till gymnasieelever med ett stort intresse för biologi. Projektet har arrangerats varje år sedan 1967 på olika platser i Sverige. Under fyra dagar får ett 50-tal elever möjlighet att fördjupa sig i ämnet biologi. Dagarna varvas med föreläsningar och exkursioner om ekologi, naturvård och modern biologisk forskning. Under en halv dag i slutet av september besökte eleverna Natura 2000-området Römyren mellan Kopparberg och Bredsjö för att lära sig om naturvårdsbränning.

Åsa Forsberg och Kjell Store, regionala projektledare för Life Taiga i Örebro län, mötte upp eleverna i skogen. De berättade att i Römyren genomfördes en cirka 40 hektar stor naturvårdsbränning inom EU-projektet Life Taiga sommaren 2016. De båda projektledarna förklarade för eleverna hur en bränning går till och varför elden är nödvändig för skogen.

Eleverna fick sedan ge sig ut i området för att själva undersöka en obränd och en bränd yta och dokumentera de skillnader de kunde upptäcka.

 

 • Många elever framför en buss. Vid sidan skog där tallarna har sotiga stammar.
  Foto: Kjell Store
 • Två personer bakom tändkanna och vattenslangar.
  Foto: Kjell Store
 • Två personer bakom tändkanna, kopplingsmunstycken och vattenslangar.
  Foto: Kjell Store
 • Två personer bakom tändkanna, kopplingsmunstycken och vattenslangar.
  Foto: Kjell Store
 • Skog där trädens stammar är sotiga. På håll en grupp människor bland stammarna.
  Foto: Kjell Store
 • Elever går på en stig.
  Foto: Kjell Store
 • En grupp människor brand sotiga tallstammar.
  Foto: Kjell Store
» Till nyhetsarkivet