In English

Varför jobbar vi med bränningar?

sep 25 12:45 av kommunikationsansvarig

På toppen av Björkberget utanför Leksand hittar du Siljansnäs naturreservat. Naturen är blandad och här finns allt från tallskog till lövskog och våtmarker. I reservatet finns även ett Naturrum med utställningar över Dalarnas natur. I början av augusti genomfördes Life Taigas minsta naturvårdsbränning i reservatet när en yta på cirka 40×150 meter brändes. Två månader senare, i slutet av september, bjöd Life Taiga in till en informationsträff för att berätta om bränningen och projektet.

Ett tjugotal personer slöt upp trots den gråmulna himlen. Efter en kort promenad längs reservatets naturstig nådde gruppen den lilla bränningsytan. Här berättade Life Taigas regionale projektledare Fredrik Lundin bland annat om hur vi jobbar med säkerhet när en bränning genomförs. Han visade gruppen den knivskarpa gräns som skiljer bränt område från obränt. Gränsen är resultatet av att området utanför bränningsytan blöts ner ordentligt före och under bränningen.

 

 • Bruna granbarr på en kvist. I bakgrunden ett tiotal människor med mössor.
  Fredrik Lundin, regional projektledare för Life Taiga i Dalarna, berättar om naturvårdsbränning i Siljansnäs naturreservat.
 • Sotig tallstam och brända barr.
 • Tydlig gräns mellan bränd och obränd mark.
  Gränsen mellan bränd och obränd yta syns tydligt.
 • En gul svamp bland vitmossa och bruna barr.
  Trots att det bara gått två månader sen bränningen utfördes syns flera svampar på den brända ytan.
 • Naturstigen igenom reservatet var en av bränningens gränser.
 • Människor på en höjd i skog.

 

Men varför använder vi då eld i naturvårdsarbetet? Jo, berättar Fredrik Lundin, det är för att flera arter är direkt beroende av en brand för att överleva. Det rör sig till exempel om rökdansflugan som bara parar sig i röken från en brand. Det finns även arter som inte är direkt beroenda av en brand men som gynnas av att skogen brinner med jämna mellanrum, som till exempel våra hackspettsarter. Elden har varit en naturlig del av skogen under tusentals år, och genom arbetet med naturvårdsbränning vill Life Taiga bevara de arter som behöver en skogsbrand för att inte dö ut. Skillnaden mellan en skogsbrand som uppstår naturligt och en naturvårdsbränning är att naturvårdsbränningen sker under kontrollerade former. Nyttan de gör för naturen är dock densamma.

Tanken med den bränning som genomfördes i just Siljansnäs är närheten till reservatets Naturrum. Hit kommer många besökare varje år för att få information om naturen i området. Här kommer det att byggas upp en utställning om naturvårdsbränning, hur arbetet går till och vilken nytta den gör för växter och djur. Utställningen beräknas vara klar sommaren 2018.

 

 

 • En man visar upp vatteslang för åhörare.
  Fredrik Lundin, regional projektledare för Life Taiga i Dalarna, visar upp delar av den utrustning som används vid en naturvårdsbränning.
 • Vattenslang och gul hjälm på ett bord.
  Utrustning som används vid en naturvårdsbränning.
 • Sillhuetter av människor framför en projicerad bild.
  Life Taiga är ett projekt som genomförs med medel från EU.

 

Här kan du läsa mer om Siljansnäs naturreservat.

» Till nyhetsarkivet