In English

Informationsmöte i Hästingflotten, Vansbro kommun

sep 22 12:17 av kommunikationsansvarig

Länsstyrelsen Dalarna bjöd in till ett informationsmöte i Hästingflottens naturreservat den 21 september. Ett tjugotal personer slöt upp. Mötet startade i den del av naturreservatet där en naturvårdsbränning genomförts sommaren 2016.

Efter en kort vandring i det brända området förflyttade sig gruppen till en ås i ett område där en bränning planeras att utföras under Life Taigas projektperiod.

 

  • Ett tjugotal människor går i skog som brunnit. Stammarna är sotiga, på marken ligger bruna barr.
  • Gröna små blad växer kring en bränd trästam.
  • Ett tiotal människor står i skog som brunnit. I förunden en stor sten.
  • Ett tiotal människor står i skog som brunnit.
  • En man står bredvid en tall med sotog stamm.
  • En man med vitt hår och orange jacka håller uppen bild.
  • Ett tjugotal männinskor står i skog som brunnit. Marken är täckt av bruna barr.
  • En man och en kvinna står framför tallar. Mannen visar upp en karta.
  • Människor på en bred stig kantas av tallar.
  • Tre svampar, en ligger på marken.
» Till nyhetsarkivet