In English

Led genom brända området skapas

sep 20 14:33 av kommunikationsansvarig

I naturreservatet Lappland i Västmanland har det genomförts tre naturvårdsbränningar de senaste åren. Nu pågår arbetet med att dra en vandringsled igenom naturreservatet. På så vis kommer det att bli lättare att ta sig fram i reservatet och se hur naturen i olika stadier återhämtar sig efter en brand.

Redan 2014, innan projektet Life Taiga startade, genomfördes den första naturvårdsbränningen i reservatet. Två år senare var det dags för den andra i ett område precis intill det som brändes 2014. Det är genom dessa två områden som den nya leden dras. För att underlätta att ta sig över några blöta mossar bygger Länsstyrelsen i Västmanlands län spänger. Leden är förutom en del i projektet Life Taiga en del av ett ledprojekt som har påbörjats av Skinnskattebergs kommun som kommer att göra det möjligt att vandra från Kolarbyn till Färna Herrgård.

Det utfördes en tredje bränning i naturreservatet 2017. Det området ligger en dryg kilometer öster om de två andra områdena och kommer inte nås via den nya leden.

Tanken är att det ska genomföras flera naturvårdsbränningar i naturreservatet i framtiden och att besökare hela tiden ska kunna se naturen förändras efter en bränning.

 

 

 • En lång man och en kortare kvinna vid en bred spång.
  Niclas Bergius, projektledare Life Taiga, och Julia Carlsson, biträdande projektledare Life Taiga, inspekterar nya spången.
 • En kvinna i vit tröja går över en bred spång.
  Spångens längd mäts upp av Life Taigas regionale projektledare Mats Harrysson.
 • Två män och en kvinna vid en spång.
 • Granar och tallar.
 • Två personer på en tvådelad spång över en myr.
  Projektledningen är på väg över spången mot den del av naturreservatet där en bränning utfördes 2014.
 • En infromationstavla bland tallar.
  Skylt som berättar att besökaren är på väg in i ett område där det genomförts en naturvårdsbränning.
 • Lingonris med röda lingon.
  Just nu finns det rikligt med stora lingon i det område där bränningen utfördes 2014.
 • Sotiga stammar bland grönskande mark.
  Solen når ner till marken och skogen känns varm och ljus. Här genomfördes naturvårdsbränning 2014.
 • Sotig stam där del av stammen karvats bort och blottar veden.
  Tall som ringbarkats.
 • Olika svampar trivs i områdena där naturvårdsbränningar genomförts 2014 och 2016.
 • Orange finersvamp bland bårbärsris.
  Gulhorn trivs bra i de delar av Lappland där det utförts naturvårdsbränning.
 • Sotiga stammar bland grönskande mark.
  Redan ett år efter en naturvårdsbränning tränger lingonris upp genom den brända marken. Många svampar trivs här. Bilden är tagen i det område där det genomfördes en bränning 2016.
 • Sotiga tallstammar med små markeringar.
 • Sotiga stammar bland grönskande mark.
 • De gula kantarellerna är extra lätta att få syn på i det område där naturvårdsbränning utfördes 2016.
 • Även trattkantareller är lätta att hitta i det område där en naturvårdsbränning genomfördes 2016.
 • Sotiga stammar bland grönskande mark.
  Förutom lingonris har en hel del gräs vuxit upp i det område där det genomfördes en bränning 2014.
 • Karta över naturreservat.
  Karta över naturreservatet Lappland.
» Till nyhetsarkivet