In English

Besök ett Life Taiga-område – Lomtjärn

jul 17 10:02 av kommunikationsansvarig

Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av EU som extra värdefulla och viktiga att bevara. Syftet med Natura 2000 är att hejda utrotningen av växter och djur och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Ofta, men inte alltid, är det utpekade området ett naturreservat eller en nationalpark.

Vi fortsätter serien där du att kan läsa om några av dessa områden och kanske inspireras till att göra ett eller flera besök.

 

Sotig markt och sotiga tallstammar.

 

I norra Hälsingland ligger det lilla naturreservatet Lomtjärn. Här finns en av Gävleborgs läns finaste naturskogar. Området är i stort sett opåverkat av människor och ett perfekt utflyktsmål om du vill uppleva hur norrländska barrskogar kan ha sett ut förr i tiden. Här hittar du spår av vilda bränder och av naturvårdsbränningar. Det finns träd med stamskador orsakade av värme från brand, så kallade brandljud, och kolade torrakor, döda träd som fortfarande står upp. Den senaste vildbranden i området skedde 1971. Efter det har naturvårdsbränningar genomförts 2011 och 2015.

 

Kartbild.

Området är gynnsamt för fåglar som trivs i barrskog. Har du tur kan du se lavskrika eller gråspett och om våren går det att höra tjädrar spela. Här trivs olika svampar med fantastiska namn såsom fläckporing, rynkskinn och rosenticka och den sällsynta smultronkantarellen har hittats i området. Här trivs även ovanliga skalbaggar. Ett exempel är den mycket sällsynta vithornade barkskinnbaggen som hittats i området efter den senaste naturvårdsbränningen.

 

 

Brun skalbagge. Delar av antennerna är gula.
Vithornad barkskinnbagge (Aradus signaticornis). Foto: Svante Hultengrn

 

Om du gör ett besök i området kan du även passa på att besöka Stensjöns naturreservat, precis bredvid Lomtjärns naturreservat. Där hittar du Sveriges tredje äldsta tall som är över 700 år!

 

Gammalt håligt träd med en skylt bredvid.
» Till nyhetsarkivet