In English

Taiga bidrog med kunskap vid släckning av vildbrand

jun 28 8:18 av kommunikationsansvarig

Det har nu gått en månad sedan den stora skogsbranden utanför Bredaryd i Jönköpings län, när över 300 hektar mosse och skog eldhärjades efter att det börjat brinna på en torvtäkt i området. Flera hundra personer från räddningstjänst, hemvärn, frivilligföreningar och andra kämpade i närmare en vecka för att få branden under kontroll. Även personal från Life Taiga var med på plats och bidrog med sina kunskaper och erfarenheter från arbete med eld i skog.

-En viktig del av en naturvårdsbränning är att göra en effektiv eftersläckning, säger Johan Rova, regional projektledare för Life Taiga i Jönköpings län. Här har vi inom Life Taiga samlat på oss erfarenheter som räddningstjänsten ville få del av, så vi fick i uppdrag att vara med ute i skogen och komma med tips och råd till brandmän som till vardags mest jobbar med att släcka bränder i byggnader. Släckningstaktiken är lite annorlunda när det handlar om enorma ytor och när man har mer begränsad tillgång till vatten.

 

En man i gul hjälm och neongrön jacka står på mark som är sotig.
Johan Rova var en av Länsstyrelsens Taiga-medarbetare som hjälpte räddningstjänsten att bevaka gränser under släckningen av skogsbranden utanför Bredaryd. Foto: Patrik Wandin.

 

Projektet lånade också ut utrustning, bland annat nästan tre kilometer brandslang för skogsbrandbekämpning. Personal från Life Taiga jobbade dessutom med att hjälpa räddningsledningen att tolka brandriskdata och ta fram brandspridningsprognoser i det skiftande vädret som rådde under branden.

 

En man med glasögon sitter vid en datorskärm. Skärmen visar kartor.
Henrik Gustafsson kunde från sitt kontor serva räddningsledningen med regelbundna uppdateringar av brandspridningsriskerna i området. Foto: Johan Rova.

 

-Kunskapsutbytet mellan Life Taiga och räddningstjänsterna har fungerat mycket bra. Att projektet kan delta i samverkan om materiel och kompetens har varit uppskattat från alla inblandade organisationer, säger Patrik Wandin, som jobbar som naturvårdsförvaltare på Länsstyrelsen i Jönköpings län. Det är värdefullt att den kompetens vi byggt upp i projektet också får komma det övriga samhället till nytta, avslutar Patrik Wandin.

 

Grå, sotiga träd och mark.
Över 300 hektar mosse och skog eldhärjades vid skogsbranden utanför Bredaryd i slutet av maj. Personal från Life Taiga hjälpte räddningstjänsten vid släckningsarbetet och efterbevakningen. Foto: Henrik Gustafsson.
» Till nyhetsarkivet