In English

Besök ett Life Taiga-område – Lappland

jun 27 12:00 av kommunikationsansvarig

Alla naturvårdsbränningar som sker inom Life Taiga genomförs i så kallade Natura 2000-områden. Det är naturområden som pekats ut av EU som extra värdefulla och viktiga att bevara. Syftet med Natura 2000 är att hejda utrotningen av växter och djur och att förhindra att deras livsmiljöer förstörs. Ofta, men inte alltid, är det utpekade området ett naturreservat eller en nationalpark.

Vi fortsätter serien där du att kan läsa om några av dessa områden och kanske inspireras till att göra ett eller flera besök.

 

Tallar och stenar i solsken. Stammarna är sotiga och marken är grön.

 

I naturreservatet Lappland i Västmanland har det genomförts naturvårdsbränningar på flera ställen under de senaste åren. Detta gör att du på en och samma dag kan se hur skogen i olika stadier har återhämtat sig efter en bränning.

Naturreservatet ligger strax öster om Skinnskatteberg. Här finns många myrar och holmar med gles tallskog som bildar ett lapptäcke över området. Stora delar av reservatet är orört och här går det att få en känsla av att befinna sig i riktig vildmark, trots närheten till tätorter. De växter som finns här är arter som normalt lever längre norrut i landet, som dvärgbjörk, mossviol och tuvsäv. Ibland går det att hitta den sällsynta klockljungen. Orrar, tranor och tjäder är fåglar som trivs i området och om våren kan du höra göken.

Riksväg 233 går rakt igenom naturreservatet och det finns två parkeringsplatser längs vägen. Vid den östra parkeringsplatsen börjar en stig som går upp till Håvtjärnen. Vid tjärnen finns ett vindskydd med en grillplats och här har du fin utsikt över vattnet.

 

Ben och skor i förgrunden. I bakgrunden en blå tjärn.
Foto: Ylva Granath

 

Söder om riksvägen finns tre områden där Länsstyrelsen i Västmanlands län genomfört naturvårdbränningar. Den första redan 2014 och utanför EU-projektet Life taiga. Två år senare, och inom projektet, genomfördes den andra. De två områdena ligger precis intill varandra. En bit strax söder om dessa finns det område där en bränning genomfördes tidigare i år, även det inom projektet.

En ny stig håller på att dras igenom den södra delen av naturreservatet. Den kommer att gå över två av de områden där det genomförts naturvårdsbränningar. För att besökare ska kunna ta sig torrskodda över vissa blötare partier kommer Länsstyrelsen att bygga ett par spänger. Här kommer även skyltar att sättas upp med information om vad det är besökaren kan se omkring sig.

 

Karta över naturreservat.
Karta över naturreservatet Lappland.

-Tanken är att stigen genom naturreservatet ska kunna dras om så att den hela tiden går igenom ett område där vi nyligen naturvårdsbränt, berättar Mats Harrysson, Taigas regionale projektledare i Västmanlands län.

Stigen är dessutom en del av ett ledprojekt som har påbörjats av Skinnskattebergs kommun. Den kommer att göra det möjligt att vandra från Kolarbyn till Färna Herrgård.

Om naturreservatet på Länsstyrelsens webbplats.

 

 

  • Informationstavla med text och illustrationer.
    Foto: Ylva Granath
  • Stig mot en tjärn genom ljung och lingonris.
    Foto: Ylva Granath
  • Sotiga träd i solsken och mark som ryker.
  • Man i gul sjkorta håller en röd brännkanna och blickar ut över låga lågor längs marken.
  • Man i gul skjorta och vattenslang. Mannen sprutar vatten ner i marken. Bredvid honom brinner skog.
» Till nyhetsarkivet