In English

Taigabränningar i Västerbotten

jun 22 12:32 av kommunikationsansvarig

För att kunna genomföra en säker naturvårdbränning krävs att väder, vind och upptorkning i mark har de rätta förutsättningarna. Detta gör att antalet dagar då det är möjligt att bränna är väldigt begränsade. Många gånger är alla förberedelser gjorda och bränningspersonalen bara väntar på rätt tillfälle. Det inträffade, inte bara en utan två gånger, för en vecka sedan i Västerbottens län.

 

Man i röd skjorta och röd hjälm håller en vattenslang och tittar mot skog som brinner.

 

Torsdag 15 juni, genomförde Länsstyrelsen en naturvårdsbränning med egen personal i Liksgelisens naturreservat i Sorsele kommun. Dagen efter genomfördes en bränning i Västermarks naturreservat i Umeå kommun. Denna gång av entreprenörer från bränningsföretaget Pyrola skog. Tanken var att ännu en bränning skulle genomföras i ytterligare ett område i Västermarks naturreservat, men den fick ställas in på grund av väderförhållandena ändrades.

–Båda bränningarna fortlöpte enligt plan och ser ut att ha fått önskad effekt på skogen med många branddödade granar men hög överlevnadsgrad på tallarna, berättar Andreas Garpebring som är regional projektledare för projektet Life taiga på Länsstyrelsen i Västerbottens län.

I nuläget pågår efterbevakning i båda områdena.

Läs mer om Liksgelisens naturreservat och om Västermarks naturreservat.

» Till nyhetsarkivet