In English

Vithornad barkskinnbagge unikt fynd i Hälsingland

jun 08 12:32 av kommunikationsansvarig

Många insektsarter är beroende av bränd skog och de är specialister på att lukta sig till brandrök och till skog som nyligen har brunnit.

Under 2016 gjordes inventeringar av insekter i tre områden i Hälsingland där det genomförts naturvårdsbränningar under projektet Life Taigas första sommar – 2015. Nu har resultatet kommit.

De roligaste fynden gjordes i Lomtjärns naturreservat i Hudiksvalls kommun. Här hittades slät barkskinnbagge och vithornad barkskinnbagge. Båda arterna är klassade som starkt hotade i rödlistan* och finns med i ett nationellt åtgärdsprogram för hotade brandinsekter. Den vithornade barkskinnbaggen har aldrig tidigare hittats i Hälsingland medan slät barkskinnbagge är funnen en gång tidigare i landskapet – år 1926. Totalt har slät barkskinnbagge bara observerats omkring tio gånger i hela landet.

Barkskinnbaggar är oansenliga djur, små och platta och tillhör ordningen skinnbaggar. De gömmer sig ofta i eller under barken på döda träd där de äter svamp.

 

  • Triangelformad fälla hägd i bränd skog.
    Fälla som används för att fånga insekter.
  • Brun skalbagge.
    Slät barkskinnbagge (Aradus laeviusculus). Foto: Svante Hultengren
  • Brun skalbagge. Delar av antennerna är gula.
    Vithornad barkskinnbagge (Aradus signaticornis). Foto: Svante Hultengrn

 

*Vad är rödlistan?

Rödlistan redovisar de djur och insekter, växter och svampar som bedöms vara så sällsynta att de riskerar att utrotas.

Läs mer om rödlistan på ArtDatabankens webbplats.

Här kan du läsa mer om vithornad barkskinnbagge.

Här kan du läsa mer om slät barkskinnbagge.

Läs mer om nationellt åtgärdsprogram för hotade arter.

» Till nyhetsarkivet