In English

Jämtgavelns naturreservat fick polskt besök i veckan

jun 02 15:04 av kommunikationsansvarig

Ett 20-tal jägmästare och skogsbruksplanerare från Polen besökte i veckan Jämtgavelns naturreservat. Gruppen deltog i en fördjupningskurs i skoglig naturvård och stoppet i Jämtgaveln var en del i en fem-dagars studieresa genom Sverige. Bengt Gunnar Jonsson från Mittuniversitet berättade om den svenska skogsbrukshistorian i allmänhet och om förhållandena i Jämtgaveln. Bland annat berättade han att universitet under sina studier har lyckats dokumentera 100 olika brandtillfällen inom Jämtgaveln.

Life Taiga representerades av John Granbo som beskrev hur naturvårdsbränningar utförs på ett kontrollerat sätt i Sverige och om själva projektet. Han berättade bland annat att inom Jämtgavelns naturreservat har inte mindre än nio olika naturvårdsbränningar genomförts sedan reservatet bildades 1993. Han beskrev vidare hur Natura 2000 har påverkat området och vilka naturtyper som finns representerade i reservatet.

-Vi besökte också brandfältet Bodmyran som brändes inom Life Taiga 2016. Vi visade på effekter och resultat av den bränningen. Och lyckades vi hitta slät tallkapuschongbagge! Besökarna verkade mycket nöjda med det de fick se, säger Life Taigas regionale projektledare i Västernorrlandslän, John Granbo.

 

  • Grupp människor vid rastplats i skog.
    Bengt Gunnar Jonsson inleder besöket med att berätta om den historiska skogsanvändningen i Jämtgaveln.
  • Tiotal människor i bränd skog.
    Mitt i bränningsområdet Bodmyran. Det är nästan exakt ett år sedan området brändes.
  • Tiotal männoskor i bränd skog.
    Under dagen besökte även ett äldre brandfält från 2005 och en fin tall-naturskog i de centrala delarna av reservatet. Här tittar gruppen på en äldre tall med riktigt fina brandljud.
» Till nyhetsarkivet