In English

Att se värme

jun 01 15:00 av kommunikationsansvarig

När lågorna slocknat efter bränningsdag är inte arbetet över. Då startar den mycket viktiga efterbevakningen. För trots att ytan inte brinner längre kan det finnas utrymmen under marken som glöder, så kallade glödhärdar.

Det är ovanligt men dessa härdar kan ligga och glöda i flera veckor efter naturvårdsbränningen.

-Vi låter dem glöda klart, men släcker alla glödbränder inom tio meter från gränsen. Risken med glödbränder nära gränsen är att de i värsta fall kan blossa upp igen vid soligt och blåsigt väder och då kanske sprida sig. Så dessa släcker vi alltså, berättar Andreas Wedman, regional projektledare för Life Taiga i Gävleborgs län.

Ofta kommer det rök från glödhärdarna, men inte alltid. Då är en värmekamera ett värdefullt hjälpmedel.

Bilderna nedan är från Länsstyrelsen i Gävleborgs efterbevakning efter den naturvårdsbränning som genomfördes i Nationalparken Färnebofjärden i maj.

 

  • Grön bakgrund med två röd-vita punkter.
  • Blått, gult, rött och vitt i ett abstrakt mönster.
  • En man i gulskjorta lutar sig mor brända träd som ligger på marken.
    På Länsstyrelsen i Gävleborgs län har ett antal SFI-elever praktik två gånger i veckan. En elev, Mehammed från Eritrea, följde med Andreas på efterbevakning i Färnebofjärden.
  • Grå värmekamera som visar kallt och varmt.
    Värmekameran ser var glödhärdarna finns.
» Till nyhetsarkivet