In English

Lyckad bränningsvecka i Dalarna

maj 31 7:35 av kommunikationsansvarig

I projektet Life Taiga genomfördes två naturvårdsbränningar i Dalarnas län under vecka 21. På tisdagen brände Länsstyrelsen i egen regi i det blivande naturreservatet Haftahedarna i den östra delen av Malung-Sälens kommun. På lördagen brände sen Skogsstyrelsen, på uppdrag av Länsstyrelsen, i naturreservatet Fux-Andersknallarna i Mora kommun.

Bägge bränningarna utfördes under kontrollerade former med bevattning i kanterna innan, under och efter bränningarna. I Fux-Andersknallarna fanns även en helikopter som extra säkerhetsåtgärd.

 

 

 • Naturvårdsbränning i Haftahedarna. Foto: Fredrik Lundin
 • Röken lägger sig efter att lågorna slocknat på brännan i Haftahedarna. Foto: Fredrik Lundin
 • Regnbåge över brännan. Foto: Matilda Elgerud
 • Taigas projektledare i Dalarna, Fredrik Lundin, lägger upp taktiken inför bränningen. Foto: Uno Skog
 • Kanterna vattnas. Foto: Uno Skog
 • Att dokumentera arbetet är viktigt. Och att få rätt vinkel. Foto: Uno Skog
 • Från bränningen i Haftahederna. Foto: Uno Skog
 • Liten vit knopp och eld i bakgrunden.
  Mosippa med elden i bakgrunden. Foto: Uno Skog
 • Kanterna på brännan vattnas under hela bränningen. Foto: Uno Skog
 • Naturvårdsbränning i Haftahedarna. Foto: Uno Skog
 • Rök över markerna i solnedgången. Foto: Uno Skog
 • Helikopter användes vid naturvårdsbränningen i Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson
 • Naturvårdsbränning i Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson
 • En man i röd skjorta och kepr går i skog och droppar eld från eldkanna.
  Bränning i Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson
 • En man i röd skjorta framför höjd med lågor.
  Fux-Andersknallarna. Foto: Urban Gunnarsson

 

Men arbetet slutar inte i och med att lågorna slocknat. 

I Fux-Andersknallarna kommer hela eller delar av brännan att stängslas med viltstängsel. Detta som skydd mot framför allt älgar som annars skulle mumsa i sig av de nya fina plantor som växer upp efter en bränning. Syfte med detta är att bibehålla och nyskapa en lövrik så kallad lövbränna.

I Haftahedarna kommer fläckar av bar sand att skapas genom att ta bort det kvarvarande humuslagret. På den bara sanden kommer sedan mosippa att sås in. Förhoppningen är även att insekter som är beroende av bar sand, till exempel bin som gräver sina bohål i sanden, att gynnas.

 

» Till nyhetsarkivet