In English

En förmiddag i Taigas spår

maj 29 14:17 av kommunikationsansvarig

I naturreservatet Kittelfältet genomfördes en naturvårdsbränning inom Life Taiga 2015. Under en förmiddag i maj i år besökte sexton biologistudenter från Karlstads Universitet och två av deras lärare området för att lära sig mer om vad en reservatsförvaltare gör och om Life och Natura 2000.

Studenterna togs på en promenad över brännan i naturreservatet tillsammans med Jenny Sander och Sven-Åke Berglind från Länsstyrelsen i Värmlands län. Duon berättade för studenterna om skogsbrandshistorik, vad bränder gör för nytta och hur en naturvårdsbränning går till.

-Vi pratade dessutom om arter som gynnas av bränder, som till exempel den fridlysta blomman mosippa, olika insekter och fåglar, säger Jenny Sander, regional projektledare för Life Taiga i Värmland.

Sven-Åke Berglind visade frön från mosippa och berättade att det pågår försök med att plantera in blomman i naturvårdsområdet Brattforsheden.

-Om vi får tillstånd kommer vi även att göra försök med att plantera in mosippor i område i Kittelfältet där vi genomförde naturvårdsbränningen 2015, säger Jenny Sander.

Biologistudenterna från Karlstad Universitet besökte förutom Life Taiga flera av Länsstyrelsen i Värmlands läns pågående restaureringsprojekt inom naturvården.

 

 • Grupp med människor i bränd skog.
  Jenny Sander berättar för studenterna om hur bränningen i naturreservatet gick till och om skogsbränder i allmänhet. Foto: Sven-Åke Berglind.
 • Tät grupp med människor i bränd skog.
  Studenterna trängs för att se en larv som Sven-Åke Beglind hittat under barken på en av de branddödade tallarna. Foto: Jenny Sander
 • Två personer håller upp en bild för åskådare.
  Sven-Åke Berglind berättar om brandhistorik på Brattforsheden. Foto: Jenny Sander
 • Bränd skog.
  Efter naturvårdsbränningen. Det har blivit stor skillnad i ljusinsläppet ner på marken när granarna försvunnit. Just i den här ytan har ungefär hälften av tallarna överlevt, så det kommer bli en fin gles tallskog på sikt. Många av de döda tallarna har redan barkats av helt av hackspettar som letat larver i stammarna.
 • Grön och tät skog.
  Så här såg området ut före naturvårdsbränningen.
» Till nyhetsarkivet