In English

Projektmöte i Kalmar

maj 18 11:20 av kommunikationsansvarig

I början av maj samlades Life Taigas projektledare i Kalmar för ett avstampsmöte innan bränningssäsongen på allvar kickar igång. Syftet med träffen var främst att på plats i fält kunna studera och resonera kring genomförda och planerade naturvårdsbränningar.

Efter ett en halv dags inomhuspass på Länsstyrelsen i Kalmar så begav sig gruppen till skogarna kring sjön Allgunnen i Nybro kommun. Där vidtog livliga diskussioner om praktisk naturvårdsbränning och för de mer nordliga deltagarna var förekomsten av ek i bränningsytorna något exotiskt.

Det hanns med ett studiebesök i Länsstyrelsen Kalmars fältförråd där exempel på en rad spännande lösningar kring brandmaterial visades upp.

 

 

 • Informationstavlir i skog vid sjö.
 • Tiotal människor sitter i gräs.
 • Människor utspridda i skog.
 • Sotiga trädstammar.
 • Människor i ett stenigt landskap med sotiga trädstammar.
 • Människor i ett stenigt landskap med sotiga trädstammar.
 • Människor i ett stenigt landskap med sotiga trädstammar.
 • Människor på en grusväg i skog.
 • Människor bland sotiga trädstammar.
 • Människor i ett stenigt landskap med sotiga trädstammar.
 • Man med kamera bland träd.
 • Människor i ett stenigt landskap med sotiga trädstammar.
» Till nyhetsarkivet