In English

Nu startar säsongen för naturvårdande skogsbränningar

maj 02 8:52 av kommunikationsansvarig

I maj startar säsongen för länsstyrelsernas arbete med naturvårdsbränningar. Bränningarna genomförs för att ge bättre förutsättningar för de växter och djur som behöver en skogsbrand för att överleva. Arbetet ingår i det femårigt EU-projektet Life Taiga, där skyddad skog bränns under kontrollerade former. Säsongen för naturvårdsbränning pågar till och med september.

 

Länsstyrelsernas naturvårdsbränningar är noga planerade och sker i områden som dels har naturliga gränser av till exempel en sjö, dels har skapade gränser för att säkerställa att branden inte sprider sig. Vind, regn och fukt i marken är avgörande för när bränningen kan ske utan att säkerheten riskeras och för att den ska ge önskad naturvårdsnytta. Därför är det svårt att i förväg planera tidpunkten för en bränning.

-Vi hade fina förhållanden i länet i maj i fjol och lyckades genomföra en bränning med gott resultat i naturreservatet Lappland. Men resten av sommaren var för fuktig eller blåsig, säger Mats Harrysson, regional projektledare i Västmanlands län.

Länsstyrelserna meddelar tidpunkt för en naturvårdsbränning bland annat på sina webbplatser och genom pressmeddelanden. Räddningstjänsterna i berörda områden kontaktas alltid innan och kommer i vissa fall även att samverka under bränningen. Vid en naturvårdsbränning kan de som befinner sig nära ett bränningsområde se rök och känna röklukt.

-Målet är att de som är i närheten av området ska påverkas så lite som möjligt. Vi vill till exempel undvika att rök blåser in över tätbebyggda områden, säger Mats Harrysson.

Mellan 2015 och 2019 samarbetar 14 länsstyrelser i EU-projektet Life Taiga. Under projekttiden ska totalt cirka 2000 hektar skog brännas. De deltagande länen har under de två första åren genomfört naturvårdsbränningar på drygt 600 hektar.

-Det är något mindre än vad vi hade hoppats på efter två säsonger. Nu önskar vi att vårens och sommarens väder kommer att vara riktigt gynnsamt för naturvårdsbränning, säger Niclas Bergius, nationell projektledare för EU-projektet Life Taiga.

 

Naturvårdsbränning är en naturvårdande verksamhet med stöd i EU-direktiv och svensk lag, med syfte att förvalta skyddad skog. Bränningar inom Life Taiga genomförs bara i Natura 2000-områden. Natura 2000 är EU:s skyddsform för de mest värdefulla naturmiljöerna i Europa. Naturvårdsbränning genomförs eftersom vissa insekter, svampar och växter är helt beroende av bränd skog för att klara sig.

I projektet samverkar länsstyrelserna i 14 län: Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro, Västmanland, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.

» Till nyhetsarkivet