In English

Eld för ovanlig sippa

mar 14 14:08 av kommunikationsansvarig

Många växter och djur mår bra av att skogen brinner med jämna mellanrum. Vissa arter riskerar dessutom att försvinna om inte den miljö de lever i får brinna. En del arter är beroende av själva elden medan andra av den miljö som skapas efter en brand. Ett exempel på det senare är den sällsynta blomman nipsippa. Nipsippan behöver solljus som når ner till marken och gräs- och mossfria partier för att kunna gro och föröka sig, en miljö som många gånger uppstår efter en skogsbrand.

I naturreservatet Krången i Sollefteå kommun växer nipsippor. Reservatet bildades 2007 för att skydda och bevara just nipsippan och är en av få platser i Sverige där blomman hittats. Här kan du läsa mer om nipsippan i Krången.

 

Lila blomma med gula pistiller.

 

För att ge nipsippan bättre förutsättningar att föröka sig genomförde Länsstyrelsen i Västernorrlands län en naturvårdsbränning i Krången den 16 juni 2016. Innan bränningen fanns här mest äldre plantor som växte på en cirka 1000 kvadratmeter stor yta. Markytan var tät och fröna hade svårt att gro. Målet med bränningen är att ytan med blommor ska öka till 15 000 kvadratmeter, att de gamla plantorna ska överleva och att deras frön ska kunna gro.

Året innan naturvårdsbränningen gjordes en del förberedelser. Granar och lövträd sågades ner på en del av det område som skulle brännas.

Så kom bränningsdagen. Temperaturen låg på drygt 20 grader Celsius och vinden var nordostlig och svag. På plats i Krången fanns nio personer. En stor vattenpump stod vid Ångermanälvens strand och pumpande upp vatten till all den slang som låg runt hela bränningsområdet. En bit upp från älven på andra sidan bränningsområdet stod en vagn med en stor vattentank, en pump och ännu mer slang som en extra säkerhetsåtgärd.

 

Eldlinje mellan höga tallar.

 

Elden tändes klockan 14.15. Brandfronten fick till att börja med sakta krypa mot vinden för att hålla intensiteten nere. När en del av området brunnit klart och slocknat, och avståndet ökat från grannmarker intill, kunde bränningen påskyndas en smula. Det gjordes genom att tända en rad punkter cirka fem meter framför brandfronten. Hela tiden vattnades båda sidor av området strax framför själva brandfronten. Dessutom höll personal utkik efter gnistor som kunde antända marken bredvid och släcka om så skedde.

 

 

Två personer med vattenslang går längs eld.

 

Efter fyra timmar var själva bränningen klar och efterarbetet påbörjades. De stubbar och myrstackar som fortfarande brann släcktes, ett arbete som fick lite hjälp av att det började regna. Efterbevakningen av området pågick sen i fem dagar.

 

 

Man i gul skjorta och en vattenslang i skog som delvis brunnit.

 

Det blev en lyckad bränning. Marken, förnan och humusen, var ganska torr och bränningen blev relativt hård. Det gav som resultat att mycket av förnan och humusen brändes bort och en del kala ytor med mineraljord skapades, säger John Granbo, projektledare i Västernorrlands län.

 

 

Askgrå mark.

 

För att ytterligare hjälpa nipsippan att sprida sig togs frön från plantor utanför det brända området och spreds inne i det.

-Vid ett uppföljningsbesök i bränningsområdet kunde vi se att det kommit upp nya blad från de gamla plantorna. Dessutom såg vi att några av de frön som flyttades in redan hunnit gro. Nu hoppas vi att dessa ska ha överlevt vintern och att vi kan få se riktigt många nipsippor i Krången i vår, avslutar John Granbo.

 

 

Gröna små blad tränger upp bland bruna barr på marken.
» Till nyhetsarkivet