In English

Mötesplats skyddad natur

dec 01 10:10 av kommunikationsansvarig

Under novembers två sista dagar samlades cirka 550 personer som arbetar med naturvård för föreläsningar, presentationer och samtal om det gemensamma arbetet med skyddad natur. Fokus för konferensen Mötesplats skyddad natur låg på naturvårdens samhällsutvecklande potential.

 

Två män på en scen. Storbildsskärm med taiga-logga.

 

Förutom en välbesökt monter på konferensens utställningsområde fanns Life Taiga representerat under ett valbart pass med temat ”Alternativa finansieringsformer i förvaltningen av skyddad natur”. Cirka 70 personer lyssnade på när Niclas Bergius, projektledare för Life Taiga, berättade om hur 14 länsstyrelser tillsammans gått till väga för att söka EU-medel för naturvård.

 

Utställningslokal med rollups och bord.

 

Länsstyrelserna, Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket stod tillsammans som arrangör för Mötesplats skyddad natur. Deltagare var lokala, regionala och nationella representanter inom svenskt naturvårdsarbete och jobbar med skyddad natur, ÅGP eller naturum.

» Till nyhetsarkivet